Foto: ELOP

ELOP inngår avtale med Endur

ELOP og Endur AAK har inngått avtale om samarbeid og leveranse av teknologi som innebærer at AAK fra 2021 skal kunne benytte ELOPs teknologi for inspeksjon av betongkonstruksjoner.

ENDÚR AAK jobber innen tilkomstteknikk og tjenester som inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av blant annet betongkonstruksjoner.

Avtalen innebærer levering av ELOPs produkter og teknologi fra første kvartal 2021.

– Våre tjenester, kombinert med ELOPs innovative inspeksjonsverktøy, er en perfekt match. Med Cobri, ELOPS ultralyd skanner, kan vi nå få en langt bedre innsikt i konstruksjonens tilstand enn det vi til nå har kunnet, i tillegg til bedre innsikt er det og tidsbesparende og langt mer effektivt enn de løsninger vi tidligere har hatt tilgang til. Dette innebærer at vi kan tilby våre kunder enda flere og bedre tjenester fremover, sier konserndirektør i ENDÚR, Hans Petter Eikeland i en pressemelding.

ELOP et teknologiselskap som har utviklet og patentert ultralydteknologi og digitale løsninger for bruk til inspeksjon og administrasjon av blant annet betongkonstruksjoner.

– Kort fortalt har de utviklet en skanner som sjekker betongen for feil og svakheter. Markedet for teknologien er enormt. Det finnes tusenvis av broer, kaier, bygninger og vindmøller hvor man ikke kjenner konstruksjonens faktiske tilstand rett og slett fordi man ikke har god teknologi for å se innsiden av konstruksjonen, ved å kunne se inn i materialet kan vi få oversikt over feil som luftlommer, sprekker og ikke minst armering, sier administrerende direktør i ENDÚR AAK, Rune Sele i meldingen.

– Dette samarbeidet er veldig spennende. AAK er en etablert aktør med en kundemasse som er veldig relevant for vår teknologi sier Kjersti Kanne, daglig leder i ELOP.

 – Endur AAK har særlig høy kompetanse på tilkomst og krevende rehabilitering av betong strukturer. Vi tror vår teknologi vil gjøre Endur i stand til å levere et enda bedre og bredere tjeneste spekter mot dette markedet, uttaler Per Arne Haug, salg og markedsansvarlig i ELOP