Gøran Johansson, tillitsvalgt i Murmester Rolf Holm (t.v.) og konsernsjef Morten Myhre Larsen, Ellingard Gruppen, undertegner etikkplakaten. Til høyre Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo. Foto: Dag Inge Danielsen

Ellingard Gruppen forplikter seg til etikkplakat

Ellingard Gruppen oppfordrer flere av de største aktørene i byggenæringen til å engajsere seg i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Ellingard Gruppen har i sommer gjort som Statsbygg og Oslo kommune, og forpliktet seg til aktiv innsats for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.

– Mange useriøse og kriminelle aktører går inn i byggebransjen for å hvitvaske penger. Omfanget er enormt. Det undergraver hele bransjen og truer vår eksistens. Sunn konkurranse blir umulig. Vi og mange andre sliter med å rekruttere lærlinger til håndverksfagene, sier Morten Myhre Larsen, konsernsjef i Ellingard Gruppen i en pressemelding.

Ellingard-sjefen har nå skrevet under på  organisasjonen Fair Play Byggs «Etikkplakat for en seriøs byggebransje» sammen med Gøran Johansson, hovedtillitsvalgt i Ellingard Gruppen.

Etikkplakaten forplikter kosernet til å delta på en dugnad for en seriøs byggebransje, med gode lønns- og arbeidsvilkår og uten kriminalitet.

Ellingard Gruppen har også valgt å støtte Fair Play Bygg Oslo økonomisk. Ifølge Larsen håper han dette kan bidra til at flere av de større aktørene engasjerer seg aktivt i arbeidet mot a-krim.

Ellingard Gruppen består i dag av seks selskaper innenfor mur-, naturstein- og gravferdsbransjen, og har et eget innkjøpsselskap.