Kjøper du en ny elbil over 500.000 kroner i 2023, foreslår regjeringen at du må betale moms på kjøpet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjøper du en ny elbil over 500.000 kroner i 2023, foreslår regjeringen at du må betale moms på kjøpet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Elbilkjøpere må betale moms

Momsfritaket ved kjøp av elbil som koster over 500.000 kroner, foreslås fjernet i neste års statsbudsjett. Dermed følger regjeringen opp forslaget i revidert.

I første omgang fjernes momsfritaket ved kjøp av elbil på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner fra og med 1. januar. 2023.

Det betyr at biler som koster mindre enn 500.000 foreløpig fortsetter som før – med fullt momsfritak.

Kjøper du en elbil med levering i år vil hele kjøpesummen fortsatt være fritatt for moms.

Regjeringen foreslår også å likebehandle elbiler i firmabilbeskatningen og å innføre full omregistreringsavgift for elbiler.

For å bevare engangsavgiften som inntektskilde for staten foreslås det en ny vektkomponent som skal gjelde alle personbiler.