Thor Olaf Askjer. Foto: Arve Brekkhus

- Eiendoms- og finansbransjen må med i statens dugnad

- Krisepakken vil ikke bare hjelpe bedriftene økonomisk, den er også en vitamininnsprøytning. Når staten hjelper til, vil gårdeierne se enda klarere at deres egne bidrag kan utgjøre en reell forskjell for leietakerne.

Det sier administrerende direktør Thor Olaf Askjer i bransjeforeningen Norsk Eiendom i en pressemelding.

Regjeringen har foreslått en krisepakke for faste kostnader til bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen.

- Hver dag gis det husleiekutt i hele landet til bedrifter som sliter. Når det er myndighetenes krav som gjør at mange taper omsetning, er det bra at regjeringen stiller opp. Vår bransje skal fortsette å bidra i dugnaden, understreker Askjer.

Utover husleie, er faste utgifter som regjeringen skal hjelpe til å dekke: utgifter til lys og varme, vann og avløp, renovasjon, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

- Vi utfordrer banker, forsikringsselskaper, fjernvarmeselskaper og alle andre som faste kostnader betales til, om å bli med på spleiselaget. Et slikt spleiselag må til for at fellesskapets penger blir brukt på en fornuftig måte, sier Norsk Eiendom-sjefen.