Jon Sandnes

BNL: Krisen har ikke nådd toppen for byggenæringen

Bedrifter må ha mistet mer enn 30 prosent av omsetningen for å få ta del i ny kompensasjonsordning. - Dette vil tilføre store deler av norsk næringsliv sårt tiltrengt kapital, men den treffer ikke byggenæringen spesielt godt ennå, heter det i en uttalelse fra BNL.

Leiekostnader vil i den nye ordningen, slik det er kjent nå, være en av kostnadene som dekkes.

– Det er viktig at eiendomsselskapene fortsatt får leieinntekter, mye av deres utgifter er renter og de kan ikke permitteres. Pengene må komme hele verdikjeder til gode, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

– Utfordringen for byggenæringen er at krisen treffer senere når ordrebøkene er tomme, derfor vil det være viktig at ordningen blir utvidet i flere måneder fremover, legger Sandnes til.

Det legges opp til at bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.

For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. Hvor stor støtten bli, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

- Vi er glad for at regjeringen er tydelig på at dersom innretningen ikke treffer, er man villig til å foreta justeringer raskt, sier Sandnes videre.

Han peker på at det nå er viktig at Stortinget og regjeringen raskt bevilger penger til kommuner og andre offentlige innkjøpere slik at nye prosjekter kommer ut i markedet.
– Byggenæringen vil helst bygge et grønnere og mer bærekraftig Norge, ikke penger for å stå stille. Det er viktig å ta vare på de bedriftene som allerede er berørt, men for byggenæringen treffer krisen senere, derfor vil det være viktig at ordningen blir utvidet i flere måneder fremover. Norsk næringsliv er ikke reddet med dette. Når samfunnet bruker store penger fra fellesskapet, er det viktig at vi også klarer å sikre at de som mottar pengene, er seriøse og ikke prøver å utnytte situasjonen. For bedriftene som lider haster det å få pengene på bok, sier Sandnes.

Forslaget legges fram for Stortinget fredag 3. april.

Les mer om ordningen her