Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

EBA lanserer livreddende regler

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har utarbeidet et sett livreddende regler knyttet til de største fareområdene på bygge- og anleggsplassen. 

Reglene er illustrert i plakatformat som arbeidsgiver kan henge opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse.

Noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere skader og dødsfall på arbeidsplasser er å legge til rette for sikkert arbeid. Livreddende regler retter seg mot personer som utfører arbeid og ferdes på bygge og anleggsplasser. Plakatene er tenkt brukt i både i opplæringsøyemed og som forebyggende sikkerhetstiltak.

EBA Agder har sittet i førersetet i utviklingsarbeidet for utarbeidelsen av disse reglene sammen med entreprenører og underentreprenører fra bygg- og anleggsbransjen. Bakgrunnen for reglene er en grundig kartlegging av risikoer i bransjen som ser på hvilke arbeidsoperasjoner/situasjoner er de farligste man driver med til daglig på bygg- og anleggsplassene.

– Vi håper dette vil kunne være et bidrag i arbeidet med å heve sikkerhetskulturen i næringen, som et av flere tiltak for å bidra til trygghet både i bedrifter og på byggeplasser, Hilde Waage, HMS-sjef i Kruse-Smith.

– Livreddende regler er tenkt som en påminnelse om best practise som skal hindre skade på seg selv og andre. Vi håper dette vil fungere som en viktig påminnelse og samtidige bidra til å utvikle gode holdninger – både når det gjelder egen og andres sikkerhet, legger Petter Blomkvist, direktør EBA Agder, til.

Livreddende regler:
- Konflikt menneske og maskin
- Fall fra høyde
- Fallende gjenstander
- Kontakt med elektrisk spenning
- Konstruksjonssvikt

Les mer her