EBA inngår grønt kunnskapssamarbeid

Grønn Byggallianse inngår kunnskapssamarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) for å kutte klimagassutslippene i bransjen og øke entreprenørenes kompetanse om bærekraft.

EBA har satt seg et strategisk mål om at utslippene fra bygg- og anleggssektoren skal reduseres med 50 prosent innen 2030. Som et ledd i dette har EBA inngått en samarbeidsavtale med Grønn Byggallianse. Avtalen innebærer at Grønn Byggallianse skal bidra med kompetanseheving og rådgiving innen bærekraft, skriver de i en felles pressemelding.

– I vår strategi og arbeid med å få ned klimagassutslippene trenger vi mer kunnskap. Grønn Byggallianse er en fag-HUB på bærekraft for bygge- og eiendomssektoren. Vi er glade for å kunne samarbeide og er sikre på at kunnskapen de har vil være nyttig inn i vårt arbeid, sier  administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg i meldingen.

Flere av EBAs medlemmer er allerede medlem i Grønn Byggallianse. Alliansens medlemmer representerer hele verdikjeden, og gjennom samarbeidet vil EBA blant annet få innblikk i hva deres kunder vil etterspørre på miljøområdet framover.

– EBA og Grønn Byggalliase har et felles mål om økt bærekraft. Gjennom å samarbeide hindrer vi dobbeltarbeid og kan samle og styrke miljøkunnskapen ett sted. Klima- og miljøtiltak må være kunnskapsbaserte, noe vi vil bidra til gjennom vår 20-årige kunnskap og erfaring på området. Til gjengjeld vil vi ha stor nytte av EBAs praktiske erfaring om hvor skoen trykker ute i prosjektene, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev i samme melding.