Programkomiteen i HMS Forum. Fra venstre; Rebekka Smeland (Kruse Smith Entreprenør, Wenche Elin Kråkenes (PK Entreprenør), Oddbjør Sæther (Kaspar Srømme), Tone Møller, (Veidekke). I tillegg deltar Rune Hansen fra Skanska. Forum administreresav EBA Agder ved Hilde Waage (ikke med på bildet).

EBA Agder arrangerte felles samling for verneombud i Agder

Tirsdag har EBA Agder hatt samling med 30 verneombud på tvers av sine medlemsbedrifter.

HMS-forum i EBA Agder ble etablert i 2017 som et tiltak på handlingsplanen til det som den gang het HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, nå Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. HMS Forum arrangerer 3-4 samlinger og workshops i året.

Tema for tirsdagens samling var verneombudets rolle.

- Det viser seg å være et behov for erfaringsdeling og samtaler omkring felles utfordringer. Hvordan gjøre verneombudet til en god samarbeidspartner for arbeidgiverne, hvordan jobbe på best måte i forhold til styring av risiko og hvordan benytte Livreddende regler var noe av det som ble løst i gruppearbeid, sier Hilde Waage, leder for EBA Agder, som påpeker at det er behov for å samles igjen, og det legges nå opp til at dette blir jevnlige møter.

Bidragsyterne kom fra Arbeidstilsynet, regionale verneombud og hovedverneombud fra Skanska.

- Nå vil vi lage en veileder for verneombudet, sier Wenche Elin Kråkenes, leder av HMS Forum.

- Vi erfarer at det å ha rollen som verneombud ofte blir en litt ensom jobb. Det å møte andre i samme situasjon gjør oss tryggere i, legger Terje Skjekkeland, hovedverneombud i Kruse Smith Entreprenør, til.

Et produkt som har utarbeidet er Livreddende regler.