EBAs e-læringskurs på full fart inn i skoleverket

Etter invitasjon fra Hedmark Fylkeskommune har Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) arrangert kurs for lærere i yrkesfag.

29. - 30. november var mer enn 50 yrkesfaglærere samlet for å sette fokus på hvordan man kan gjøre HMS undervisningen spennende og relevant.

Oddbjørn Eriksen i Ø.M. Fjeld åpnet samlingen og snakket om næringens forventinger til elever og lærlinger - både når det gjelder kompetanse og holdninger. Entreprenørene forventer at lærlingene som kommer ut fra skolen har fått dokumentert sikkerhetsopplæring i det mest vanlige arbeidsutstyret, og at opplæringen er godt dokumentert. Vel så viktig er at skolene bidrar til å gi elevene gode holdninger slik at de tar både egen og andres sikkerhet på alvor.

EBA og Byggopp fulgte deretter opp med å fortelle om hvilke læringsressurser som finnes og som skolene kan ta i bruk.

EBA og Byggopp vil tilby elever på bygg og anleggslinjene på Videregående skole tilgang til e-læringstilbudet de har utviklet. Tilbudet er møtt med stor entusiasme og stadig flere skoler tar tilbudet i bruk.

Simon Rostgaard i Fag- og yrkesopplæring, Videregående opplæring i Hedmark Fylkeskommune er svært godt fornøyd med samlingen.

- Jeg er meget god fornøyd med innholdet på samlingen. Vi er opptatt av at elevene som kommer ut fra videregående skole i Hedmark Fylkeskommune skal møte næringslivets krav, og jeg håper at denne samlingen har bidratt til å heve lærernes kompetanse og gitt inspirasjon til videre arbeid, Rostgaard.