Her er isolatoren som har skapt trøbbel. på Follobanen. Drypp fra forurenset vann har vært medvirkende årsak til en kortslutning som blant annet førte til at en betongkloss på litt under en kilo falt ned. Foto: Bane Nor
Her er isolatoren som har skapt trøbbel. på Follobanen. Drypp fra forurenset vann har vært medvirkende årsak til en kortslutning som blant annet førte til at en betongkloss på litt under en kilo falt ned. Foto: Bane Nor

Drypp medvirket til Follobane-trøbbel – jobbet fortsatt med tetting i september

En drøy måned før overtakelsen 30. oktober, jobbet entreprenøren AGJV fortsatt med tetningsarbeider i Blixtunnelen. Mandag fortalte Bane Nor at drypp av forurenset vann på en isolator hadde medvirket til problemene de nå står i. – Etter mine begreper er dette den tørreste tunnelen vi har, sier Bane Nor-direktør.