Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. Foto: Sindre Sverdrup Strand

DN: Norconsult planlegger børsnotering om to måneder

Rådgiverkonsernet Norconsult rigger seg for det som ligger an til å bli årets største børsnotering i Norge. Finansdirektøren peker på november som en god måned.

Allerede i januar varslet Norconsult at det siktet seg inn mot en børsnotering innen utgangen av året.

I takt med hyppige og kraftige renteøkninger er aksjemarkedet nå blitt avventende og venter på klarhet i når rentetoppen er nådd og inflasjonen mer under kontroll. Så langt i år er kun fire selskaper blitt notert på Oslo Børs, skriver Dagens Næringsliv i en artikkel torsdag.

– Basert på historikken Norconsult har med stabil vekst og sunne marginer, har vi fått gode tilbakemeldinger fra investorene vi har møtt så langt i prosessen. Med markedssentimentet slik det er nå, og feedbacken vi har fått, er det fornuftige markedsforhold for oss, sier finansdirektør Dag Fladby til Dagens Næringsliv.

Ser på november

Sammen med konsernsjef Egil Hogna har Fladby brukt uken på å møte investorer i London, Stockholm og Oslo. Fire meglerhus er hyret inn for å tilrettelegge børsnoteringsprosessen, med Carnegie og DNB Markets i spissen som hovedtilretteleggere.

– Børsnotering avhenger av markedsforholdene, men november er en grei måned å se på, sier Fladby.

Norconsult er i dag utelukkende eid av de ansatte. Når selskapet går på børs, skal minst 25 prosent av aksjene selges. Det er ingen planer om å hente friske penger.

Årets største

I januar beregnet Finansavisen egenkapitalverdien til Norconsult til seks milliarder kroner basert på 2022-estimater og multipler med de sammenlignbare selskapene som referansepunkter.

Om prisingen bare havner i nærheten av dette, skriver Dagens Næringsliv, vil Norconsult-noteringen være årets største notering på Oslo Børs så langt.

Torsdag morgen legger Norconsult frem tall for andre kvartal.

De viser at inntektene endte på 2,36 milliarder kroner, en økning på tolv prosent fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 102 millioner kroner, ned fra 120 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Resultat etter skatt falt til 79 millioner kroner, fra 86 millioner kroner i samme periode året før. Inntjening per aksje endte på 7,1 kroner, ned fra 7,5 kroner.