Disse solcellepanelene gir energi til Skanskas Powerhouse-utbygging

På Powerhouse Brattørkaia bruker entreprenør Skanska solenergi fra nabotomten til å drive den fossilfrie byggeplassen. Maskinutleier UCO har prosjektert og levert distribusjonsanlegget, noe som er helt nytt i utleiesammenheng.

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim blir Norges første energipositive kontor-nybygg, og et viktig innlegg i debatten om miljøvennlig bygg og bygging. En av tiltakene man tester ut her, er solenergi til provisorisk byggestrøm, som produseres på nabotomten.

På Brattørkaia 16, som etter planen overleveres i mai, begynte man allerede i desember i fjor å produsere solenergi på taket. Energien brukes til byggestrøm nede i bygget, men forsyner også nabotomten, hvor Powerhouse Brattørkaia åpner i 2019.

1.020 kvadratmeter fordelt på 601 solcellepaneler med en beregnet årsproduksjon på omtrent 150.000 kilowattimer ble i midten av desember 2017 satt i drift for å kunne utnytte solenergi på byggeplassene.

– Vi satte det i drift på årets mørkeste dag, men vi så allerede i midten av januar at det er bra potensial. 16. februar målte vi en foreløpig produksjonstopp på 110 kilowatt, forteller elektrorådgiver Petter Hårberg i Skanska.

Skanska er entreprenør på både Brattørkaia 16 og Brattørkaia 17, Powerhouse, og muligheten til å dra nytte av naboskapet på de to miljøeffektive prestisjeprosjektene var for god til å la glippe. Dette var byggherre Entra også enig i.

Pilotprosjekt

Senior prosjektutvikler for tekniske fag i Skanska, Svein Nassvik, forteller at ideen om å komme tidligere i gang med et solcelleanlegg som uansett skulle på plass på Brattørkaia 16, oppstod fordi man innså at taket likevel kom til å være klart for solenergiproduksjon i god tid før overlevering.

– Man ønsker jo uansett tidlig tett bygg, og solcelleleverandøren mente det ikke ville ha noen praktisk betydning med tanke på garanti, og stilte velvillig opp. Vi fikk med oss UCO som leverandør av anlegget og byggherre Entra, og da vi fikk et spleiselag for å prøve ut solenergi som provstrøm, forteller han.

Nassvik vedgår at forsøket med å bruke solenergi på byggeplass antakelig kom i gang for sent i prosessen for å høste de virkelig store gevinstene, men han understreker at effekten på ingen måte er null, og at læringen også er svært verdifull.

– At aktørene er med på dette, sender også et miljøsignal. Vi i Skanska har som ambisjon å være en foregangsfigur på miljø, så da bygde vi dette sammen, sier Nassvik.

Lyse ideer

UCO har bygget anlegget som kobler sammen solcellepanelene med de to byggeplassene og strømnettet. Både produksjonen og forbruket måles fortløpende, og eventuell overskuddsstrøm kan selges tilbake på nettet.

Markedssjef Rune Vilhelmsen forteller at leveransen til Brattørkaia-byggeplassene har vært en spennende og ny type leveranse for utleiebedriften.

– Vi har aldri montert denne typen strømanlegg før. Så vidt vi vet, har ingen, sier han.

Elektrosjef i UCO, Rune Lie, mener bruk av solcellepanel under bygging kan bli et viktig supplement til fossilfrie og etter hvert utslippsfrie byggeplasser.

– Slik som det er nå, kan man for eksempel ikke ha helelektrisk oppvarming, siden eksisterende trafostasjon ikke takler belastningen. Ved å supplere med solenergi, kan man kanskje klare det, sier han.

Det er kanskje ikke så ofte at man har to prosjekter side om side med samme entreprenør hvor det går an å utnytte de permanente solcellepanelene på et bygg for å drive begge byggeplasser, men UCO har også ambisjoner om å tilby flere soldrevne løsninger fremover. Rune Vilhelmsen forteller at det blant annet arbeides med solcelleanlegg til montering på moduler.

– Kanskje ser vi etterhvert den første energiproduserende brakkeriggen på byggeplass – en UCO Powerrigg, sier han.