Dette er semifinalistene til Statens pris for byggkvalitet: Øverst til venstre: Kristian August gate 13, Oslo Foto: Kyrre Sundal, Carpe Diem demenslandsby, Bærum Foto: Bjørbekk&Lindheim, Bekkelagsbadet, Oslo Foto: Tove Lauluten, Ydalir skole, Elverum Foto: Ola Roald Arkitektur, Samling, Nord-Odal Foto: Sindre Ellingsen, ZEB Flexible Lab, Trondheim Foto: Nicola Lolli

Dette er semifinalistene til Statens pris for byggkvalitet: Øverst til venstre: Kristian August gate 13, Oslo Foto: Kyrre Sundal, Carpe Diem demenslandsby, Bærum Foto: Bjørbekk&Lindheim, Bekkelagsbadet, Oslo Foto: Tove Lauluten, Ydalir skole, Elverum Foto: Ola Roald Arkitektur, Samling, Nord-Odal Foto: Sindre Ellingsen, ZEB Flexible Lab, Trondheim Foto: Nicola Lolli

Disse seks bærekraftige byggverkene kjemper om Statens pris for byggkvalitet

I år har Statens pris for byggkvalitet bærekraft som hovedtema, og av 87 innsendte forslag har juryen valgt ut seks til semifinale.

Juryleder Erling Lae. Foto: Fredrik Myhre

Juryleder Erling Lae. Foto: Fredrik Myhre

De seks semifinalistene er valgt ut på bakgrunn av fremragende byggkvalitet og at prosjektet er et resultat av gode og innovative prosesser.

– For å nå bærekraftmålene må også byggsektoren ta store grep. Vi må redusere klimagass-utslippene og ressursene må utnyttes bedre. Mange steder har byggverk blitt revet og erstattet med nye. Nå er det på tide at vi løfter blikket og ser på mulighetene for gjenbruk av både bygningskropper og materialer. Og dersom vi må bygge nytt så må bærekraft være et førende prinsipp. Til dette trenger vi de gode forbildene som vi kan lære av, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, i en pressemelding.

Av de seks prosjektene som kjemper om årets pris vil inntil tre kandidater gå videre til finalen.

– Prosjektene bør ha elementer av bærekraft både økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig. Alle de tre dimensjonene er viktige. Byggverkene som nå er i seminfinalen er gode representanter for bærekraftig bygging, på ulike måter. Årets kandidater har et vidt spenn, men med bærekraft som fellesnevner, sier Lae.

Dette er semifinalistene:

Bekkelagsbadet: Utendørs badeanlegg i Oslo av Bar Bakke Landskapsarkitekter, byggherre Oslo Havn KF

Carpe Diem demenslandsby: Sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum av Nordic Office of Architecture, byggherre Bærum kommune

Kristian August gate 13: Kontorbygg i Oslo av MAD Arkitekter, byggherre Entra

Samling:  Kulturbygg og boliger i Nord-Odal av Helen & Hard, byggherre Nord-Odal kommune

Ydalir : Skole og barnehage i Elverum av Ola Roald Arkitektur, byggherre Elverum kommune

ZEB Flexible Lab: Kontor og undervisningsbygg i Trondheim av LINK Arkitektur, byggherre NTNU og SINTEF

Juryen skal på befaring på prosjektene 17-19 august, og prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 30. september.

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

- Leder Erling Lae, tidl. byrådsleder i Oslo og tidl. fylkesmann i Vestfold, Oslo
- Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder i Lo:Le Landskap, Tromsø
- Heidi Bjøru, sivilarkitekt og byplanlegger i Tromsø kommune, Tromsø
- Eli-Kirstin Eide, professor i interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen, Bergen
- Bård Kåre Flem, sivilingeniør i iTre, Trondheim
- Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt og administrerende direktør for DOGA, Oslo
- Mai Anh Thi Lê, spesialrådgiver i Statsbygg, Oslo
- Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, leder arkitektavdelingen i Asplan Viak, Kristiansand (vara)
- Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder for Smedsvig Landskapsarkitekter, Bergen (vara)

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen og Direktoratet for byggkvalitet som har ansvar for sekretariatet.