Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFra venstre: Prosjektansvarlig Vibeke Schioldborg, Bærum kommune Eiendom, prosjektleder Knut Nesje, Opak, assisterende prosjektleder Morten Anker Lian og prosjektleder Svein Magnus Haaland, begge HENT. Carpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienCarpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Med Carpe Diem demenslandsby har HENT og Bærum kommune i fellesskap bygget et nyskapende bo- og behandlingssenter.

Fakta

Sted: Dønski, Bærum

Prosjekttype: Sykehjem / bo- og behandlingssenter

Areal: cirka 18.000 kvadratmeter

Byggherre: Bærum kommune

Prosjektledelse: OPAK

Totalentreprenør: HENT

Kontraktssum: 412 millioner kroner eks. mva

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Interiørarkitekt: Cadi

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIByFy, RIG, RIAku, RIVA, RIVeg: Norconsult l RIBr: Fokus Rådgivning l RIMur: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Prefab: Contiga l Fasadeelementer: Ringsaker Vegg og Takelementer l Tømrerarbeider: Tiveta l Elektro: Lefdal Installasjon l Landmåling: Solli og Hoff Oppmåling l Rørlegger: Bærum Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Bravida l Automatikk: Powertech Engineering l Blikkenslager: Arth. Norderhaug l Avfallsanlegg: Envac l Grunn- og utomhusarbeider: Firing & Thorsen l Betongarbeider: Portnor l Radonsikring: Radonmannen l Gulvstøp: Gulventreprenøren l Mur- puss- og flisarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Porter. Hørmann l Lås og beslag: Lås & Sikring l Taktekking: Byggpartner l Metallarbeider: Stokke Stål l Glass- og aluminiumsarbeider: Noractor l Malerarbeider: Artea l Byggtapetsering: Artea Gulv l Himlinger, trespiler, glassvegger, foldevegg: Oslo Bygginnredning l Fast innredning: Idema l Kjølerom: Carrier l Branntetting: Byggimpuls l Betongsaging: Mimax l Røykluker og branngardiner: Bramo l Heiser: Starlift l Solavskjerming: Nerli l Storkjøkken: Metos l Wayfinding og skilting: Modulex l Vinduer: Gilje l Dører: Nordic Door l Badekabiner: Probad l Takstoler: Jatak Are Brug l Velferdsteknologi: Ascom l Hev-senk trapp: Thyssenkrupp l Epoxybelegg: Oslo Epoxybelegg l Takskinner og travers: Etac

Prosjektet er på 18.000 kvadratmeter og er bygget som en landsby der bygningenes plassering skaper flere tun og uteområder med ulike identiteter, og alle utearealene er bundet sammen av helårs vandreruter omkranset av et tun i midten. Byggene henger sammen gjennom tre bygningskropper som er bundet sammen under bakken.

Carpe Diem demenslandsby har totalt 158 bo- og behandlingsplasser for personer med demens. Landsbyen er organisert i 17 bofellesskap med plass til åtte personer i hvert, til sammen 136 plasser. I tillegg er det 22 ordinære sykehjemsplasser fordelt på to grupper á 11 personer. Inntil 40 dagaktivitetslasser er fordelt på dag, kveld og helg.

Bærum kommune er byggherre, mens HENT er totalentreprenør. Det er Nordic Office of Architecture som har tegnet prosjektet, som er utført i en samspillsentreprise. Prosjektet er bygget som passivhus med energiklasse A.

Etter modell fra Nederland

Med en total kostnadsramme på 735 millioner kroner er byggeprosjektet en stor og viktig satsning for Bærum kommune, som er landets femte største kommune etter innbyggertall. Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug forteller at bakgrunnen for prosjektet er at kommunen har behov for flere speisaltilpassede sykehjemsplasser til personer med demens.

– På dagens sykehjem er ikke de fysiske rammene optimale for denne målgruppen. Carpe Diem demenslandsby er et nytt konsept innen demensomsorg, hvor fokuset vil være at beboerne i størst mulig grad skal kunne fortsette å leve sine liv på den måten de gjorde tidligere. I tillegg til omsorg og god pleie vil beboerne få nødvendig tilrettelegging i omgivelser med et hjemlig preg, sier Fagerhaug.

Inspirasjonen til landsbyen er blant annet hentet fra det nederlandske omsorgssenteret De Hogeweyk utenfor Amsterdam, som var den første demenslandsbyen i verden da den åpnet i 2009.

Omregulering av tomt

Prosjektansvarlig for Bærum kommune Eiendom, Vibeke Schioldborg, opplyser at kommunen kjøpte den 16 dekar store tomten i 2010 for 56 millioner kroner. Fra før sto det fem leilighetsbygg med sykehusboliger på tomten, og disse ble revet ettersom de hadde stått tomme i flere år. Tomten måtte omreguleres fra boligformål til offentlig institusjon og ble detaljregulert i 2012.

– Opprinnelig var det tenkt at det skulle bygges 110 omsorgsboliger i ordinær form, men politikerne mente at det ble for lav utnyttelse av tomteområdet. Underveis ble det ytterligere omreguleringer for å oppnå høyere utnyttelse og tilpasse til dette spesifikke prosjektet med demenslandsby, sier Schioldborg.

Hun forteller at det har vært et tett og godt samarbeid med reguleringsmyndighetene.

– For øvrig har det vært lagt ned mye tid på utviklingen av prosjektet, som for oss er et pilotprosjekt. Anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden for å oppnå bedre og mer effektiv drift om omsorgstjenestene, og samtidig ta høyde for den veksten som kommer innen demensomsorgen, sier hun.

Prosjektet ble utlyst som en entreprenørkonkurranse med konsept hvor det var seks tilbydere med i starten. Kommunen gikk videre med tre av dem, og etter forhandlinger vant HENT i 2017 med det beste prosjektet både på pris og kvalitet, opplyser Schioldborg.

Etter en samspillsfase fra 2017 til 2018 startet grunnarbeidene i juni 2018. Bygget ble overlevert allerede i april i år, mens siste på utomhus ble overlevert i starten av august.

Gode grunnforhold

HENTs prosjektleder Svein Magnus Haaland forteller til Byggeindustrien at det har vært gode grunnforhold på tomten, med løsmasser og hovedsakelig tørre jordmasser på fjell.

– Basert på avstanden til fjell ble det tidlig valgt å gå bort fra en pelefundamentering og heller utføre en masseutskiftning. Vi brukte interne sprengsteinsmasser til utfylling av tomten, noe som ga en gunstig og effektiv gjennomføring av grunnarbeidene, sier han.

Under deler av tomta går det gruvesjakter fra Franzefoss bruk, og disse måtte hensyntas under sprenging.

– Gruvene i fjellet satte begrensninger på salvestørrelsene, men ellers møtte vi ingen uforutsette utfordringer av betydning. På forhånd forelå det grunnprøver som ble supplert med ytterligere målinger før oppstart av gravearbeidene. Vi hadde derfor et godt bilde av grunnforholdene før oppstart, sier Haaland.

Konstruksjon, tak og fasader

Kjelleren er plasstøpt og direktefundamentert på utskiftede masser kombinert med strekkstag i fjell. Det er benyttet et bæresystem av stål og betonghulldekker. Fasadene har forskjellig materialbruk og består av en variasjon av teglstein, trepanel, murpuss, spiler og aluminiumsplater. Veggelementene er prefabrikkerte, og takene er en kombinasjon av saltak og flate tak.

Haaland opplyser at det også er benyttet prefab takstoler, og loftene er kaldloft der klimaskillet ligger i dekke.

– Den største utfordringen i prosjektet har hele veien vært den korte byggetiden. Varigheten fra oppstart gravearbeider til planlagt ferdigstillelse var 20 måneder, og dette inkluderer også mesteparten av detaljprosjekteringen. Dette er en viktig årsak til at vi har valgt å bruke mye prefab-løsninger, deriblant badekabiner, sier HENTs prosjektleder.

Han forteller at det i tillegg har vært en tidkrevende grunn- og betongfase på grunn av flere forskjellige kjellerhøyder, samt korridorer og kulverter som knytter alle byggene sammen.

Energi, varme og ventilasjon – tekniske løsninger

Bygget er passivhus i energiklasse A. Det er benyttet vannbåren oppvarming med tilknytning til fjernvarme. Ventilasjonsanlegget er behovsstyrt og har aggregater med høyeste grad av energieffektivitet og automatikkfunksjonalitet. Ved siden av varme- og kjølestyring håndterer aggregatet bypassdrift ved brann.

I kjelleren er det også et eget søppelsuganlegg med to fraksjoner for mat- og restavfall. Dette er et tett anlegg som tar imot avfall fra bofellesskap og kjøkken via sjakter, og hvor avfallet blir hentet og transportert direkte til ekstern avfallsanlegg.

– Dette systemet er luktfritt og sparer også mye håndtering av personell, opplyser kommunens prosjektleder fra Opak, Knut Nesje.

Av øvrige miljøtiltak var det fra byggherres side krav om fossilfri byggeplass. Det innebærer blant annet at anleggsmaskiner har benyttet biodiesel og at man har kjørt kraner på strøm.

Arkitektur

Prosjektet er tegnet Nordic Office of Architecture. Seniorarkitekt Robert Ritzmann opplyser at utgangspunktet for planleggingen har vært å lage en hyggelig landsby, med variasjon innenfor en helhet.

– Prosjektet er basert på en boligstruktur i liten skala, med gode rom både ute og inne. Felleshuset og administrasjon danner sammen med hovedinngangen et torg med bymessig uttrykk. Boligene er utformet med tanke på å skape en hjemlig atmosfære som i et typisk småhusmiljø, med hager og plasser. Takene varierer mellom saltak og flate tak som varierer i retning og underbygger identiteten som landsby. Dette gir sammen med materialbruk og farger en hjemlig karakter med minst mulig institusjonspreg, sier Ritzmann.

HMS

Svein Magnus Haaland i HENT påpeker at det har vært et høyt fokus på HMS i prosjektet.

– Vi har hatt en svært høy produksjon og bemanning gjennom hele utførelsesfasen på grunn av den korte byggetiden. Dette, kombinert med samproduksjon i syv forskjellige bygg/enheter, gjorde gjennomføringen utfordrende. Derfor har vi jobbet mye med å prosjektere oss bort fra risiko, i kombinasjon med at det er valgt mange prefabløsninger, sier han.

Både byggherre og entreprenør nøler ikke med å karakterisere samspillsprosjektet på Dønski i Bærum som svært vellykket.

– Gjennom hele prosessen har det vært et godt og åpent samarbeid mellom byggherre og entreprenør som har ført til en smidig gjennomføringsprosess med raske avklaringer og korte effektive beslutninger. Fordi dette har vært et helt nytt type prosjekt for kommunen, har også tjenestene ved Pleie og omsorg hatt en egen prosjektleder som har vært med gjennom hele prosessen. Dette har ført til mange forbedringer av prosjektet underveis, sier Knut Nesje fra Opak.

Han berømmer også entreprenøren for å ha holdt fremdriften oppe tross koronasituasjonen.

– Det har ikke vært særlige forsinkelser. Det ble tidlig gjort tiltak, og det har blitt jobbet systematisk med smittevern, avslutter han.

Carpe Diem demenslandsby skal offisielt innvies 21. september. Tidspunkt for innflytting av beboere er foreløpig uavklart på grunn av koronasituasjonen.


Flere prosjekter