Illustrasjon: Statens vegvesen
Illustrasjon: Statens vegvesen

Disse fem vil bygge ny milliardvei i Sørfold

Fem entreprenører ønsker å konkurrere om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold.

Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er veldig positivt at vi har fem entreprenører som ønsker å bygge denne viktige veistrekningen for oss. Nå skal søknadene kvalitetssikres og evalueres. Deretter vil de beste inviteres til å delta i konkurransen, sier prosjektsjef for prosjekt Salten i Statens vegvesen, Steinar Livik i meldingen.

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Implenia Norge AS og Bertelsen & Garpestad AS
  • Itinera SpA (Italia)
  • Leonhard Nilsen og sønner AS
  • Skanska Norge AS

Totalt skal det bygges rundt 21,5 kilometer mellom Megården og Sommerset i Sørfold kommune. Det skal bygges tre tunneler på til sammen 13,8 km. I tillegg skal det bygges 6,9 km vei i dagen og fire bruer på til sammen 800 meter.

Prosjektet er første delstrekning på strekningen E6 Megården-Mørsvikbotn. Hele prosjektet er omtrent 45 kilometer. Det er de første 21,5 kilometerne som nå skal bygges. Veien skal bygges som tofelts vei med ni meters vegbredde, og 90 km/t fartsgrense.

Prosjektet har fått en styringsramme på 5,4 milliarder kroner i (2022 kr), og opererer med en  kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner (2022 kr).

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart våren 2025. Planlagt åpning av ny vei er i 2031.