Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre. Foto: Statens vegvesen
Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet har lyst ut kontrakt til 2,5 milliarder

Statens vegvesen har lyst ut kontrakten for E134 mellom Røldal og Seljestad.

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosjektering og bygging av ettløpstunnel mellom Seljestad og Røldal. Kontrakten har en verdi på rundt 2,5 milliarder kroner uten merverdiavgift, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontraheringsprosessen blir gjennomført med prekvalifisering og forhandling, og kontrakten skal etter planen inngås i løpet av våren 2025. Veiåpning skal etter planen skje i 2031, ifølge Statens vegvesen.

– Vi er svært glade for å endelig komme i gang med ny Røldalstunnel, og det er en milepæl at kontrakten nå kommer ut i markedet. Dette er et prosjekt mange har ventet lenge på, og som både vil komme privatbilister og tungtransportnæringen til gode, sier prosjektleder Frode Lykkebø i Statens vegvesen.

Kontrakten som nå er lyst ut omfatter følgende hovedelementer:

  • 1,7 kilometer ny vei i dagen på Liamyrane ved Røldal.
  • 1,2 kilometer ny vei i dagen på Seljestad, samt gang- og sykkelvei på cirka 0,7 kilometer
  • Ny tunnel mellom Liamyrene og Seljestad på om lag 12,4 kilometer.
  • Diverse konstruksjoner i tilknytning til veianlegget.

Parsellen E134 Røldal–Seljestad gir en redusert kjørelengde på 6,4 kilometer og redusert reisetid på cirka 18 minutter for tyngre kjøretøy og rundt 12 minutter for personbiler.

Den nye tunnelen får trafikken bort fra eldre og trange tunneler, og lange partier med bratt og svingete veitrase der særlig tungtrafikken har store problemer på vinterstid, skriver Vegvesenet i meldingen.