Det ble en svak vekst i omsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe i 2019 sammenliknet med 2018. Illustrasjonsfoto

Disse byggevarekjedene gjorde det best i 2019

Årsstatistikken fra Virke Byggevarehandel for 2019 viser at kampen om marksandelene i byggevarehandelen tetner til. Den samlede omsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe steg med én prosent sammenliknet med 2018.

Den samlede sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe for byggevaremarkedet ble i 2019 på 36,3 milliarder kroner, opplyser Virke Byggevarehandel i årsstatistikken.

Dette er en økning på 1,0 prosent sammenlignet med 2018. Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 48,9 milliarder kroner i 2019.

Virke Byggevarehandel fastslår at byggevarehandelen i Norge er relativt polarisert.

«Vi har noen store landsdekkende aktører og kjedekonsepter som har betydelige markedsandeler, men det er også rom for mindre aktører med en mer regional profil. Felles for de fleste aktørene, er fokus på proffsegmentet som har vokst mye de siste årene», skriver Virke Byggevarehandel i sin kommentar til årsstatistikken.

Boligmarkedet demper veksten

Etter flere år med sterk omsetningsvekst i byggevarenæringen, ble veksten lavere i 2019.

– Aktiviteten i det norske boligmarkedet har flatet ut på et høyt nivå, hvilket har bidratt til å dempe veksten i byggevarehandelen, uttaler Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel i en kommentar i årsrapporten.

Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke Byggevarehandel

Hun viser til at det er sterk konkurranse i markedet, både innad i bransjen og fra tilstøtende faghandel.

– De siste årene har eierskifter, nyetableringer og oppkjøp kombinert med god organisk vekst gitt sterkere aktører med mer robuste posisjoner i markedet, fastslår hun.

Koksvik mener volum og gode innkjøpsavtaler blir avgjørende for byggevarekjedene når de skal sikre en sunn bunnlinje de neste årene.

– Fremover kan også økt fokus på bærekraft påvirke konkurransesituasjonen, uttaler Koksvik.

Medlemmene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe står for 75 prosent av omsetningen i den tradisjonelle byggevarehandelen. Aktørenes totale omsetning vokste med 0,35 milliarder kroner i 2019.

Dette er tallene for medlemmene fra Virkes Markedsinformasjonsgruppe i årsstatistikken:

Optimera (Optimera, Monter Pluss, Flisekompaniet og Julius Jakhelln):

Detaljomsetning 2019: 11,95 milliarder kroner

Markedsandel: 24,5 prosent

Vekst siste år: 3,4 prosent


Coop Norge Handel (Obs Bygg, Coop Byggmix og Obs!):

Detaljomsetning 2019: 5,87 milliarder kroner

Markedsandel: 12 prosent

Vekst siste år: 6,8 prosent


Byggmakker (Byggmakker, Stangeskovene og H.C Thaugland):

Detaljomsetning 2019: 4,79 milliarder kroner

Markedsandel: 9,8 prosent

Vekst siste år: - 6,9 prosent


Løvenskiold Handel (Maxbo, Maxbo Proff og Maxbo Teknikk):

Detaljomsetning 2019: 4,41 milliarder kroner

Markedsandel: 9 prosent

Vekst siste år: - 0,8 prosent


E.A Smith (Bygger'n)

Detaljomsetning 2019: 3,4 milliarder kroner

Markedsandel: 7 prosent

Vekst siste år: - 4,9 prosent


Carlsen Fritzøe Handel (Carlsen Fritzøe og 1-2-Tre elementproduksjon):

Detaljomsetning 2019: 2,16 milliarder kroner

Markedsandel: 4,4 prosent

Vekst siste år: - 0,2 prosent


Gausdal Landhandleri:

Detaljomsetning 2019: 1,57 milliarder kroner

Markedsandel: 3,2 prosent

Vekst siste år: 6,8 prosent


Neumann Bygg (Neumann Bygg og Stark):

Detaljomsetning 2019: 1,41 milliarder kroner

Markedsandel: 2,9 prosent

Vekst siste år: 1,1 prosent


Ski Bygg (Ski Bygg og Mobalpa):

Detaljomsetning 2019: 0,7 milliarder kroner

Markedsandel: 1,5 prosent

Vekst siste år: 6,2 prosent

Mestergruppen er ikke en del av Virkes Markedsinformasjonsgruppe. Virke Byggevarehandel opplyser at Mestergruppens byggevarehandel hadde en omsetning på 9,78 milliarder kroner. Det tilsvarer en markedsandel på 20,1 prosent. Her inngår Byggeriet, Byggtorget, XL-Bygg og Sentrum Bygg.

De tre største aktørene i omsetningstall i 2019 er Optimera (11,95 milliarder kroner), Mestergruppen (9,78 milliarder kroner) og Coop Norge Handel (5,87 milliarder kroner).