Juryleder Anne Enger med mappene tilhørende årets syv nominerte bygg. Foto: Statens byggeskikkpris

Disse byggene konkurrerer om Statens byggeskikkpris 2016

96 bygg ble foreslått til årets pris, hvorav syv nå er nominert til prisen. 

– Det er som alltid hard konkurranse, og juryen har diskutert mye før vi kom fram til de syv som nå går videre, sier juryleder Anne Enger, som gleder seg over at rekordmange bygg ble foreslått til årets pris.

De nominerte byggene er enebolig Bøe/Møller på Stabekk i Bærum, Furulundsveien flerfamiliehus i Oslo, Holmegenes boligområde i Stavanger, Gullhella omsorgsboliger i Asker, Ulsmåg skole i Bergen, Våler kirke i Våler i Hedmark og Norsk reiselivsmuseum i Balestrand.

Bygg fra alle landets fylker ble foreslått til årets pris. De nominerte representerer ulike bygningskategorier, noe som gjør juryens videre arbeid både spennende og utfordrende. I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggene. Prisutdelingen finner sted i Oslo 14. juni.

Årets syv nominerte bygg:

Enebolig Bøe/Møller, Bærum
Arkitekt: Knut Hjeltnes
Landskapsarkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL i samarbeid med gartner Vidar Sørdal og tiltakshaver
Byggherre: Ketil E. Bøe og Marianne W. Møller
Byggeår: 2014


Furulundsveien flerfamiliehus, Oslo
Arkitekt: R21 Arkitekter AS
Byggherre: Black Bricks AS
Byggeår: 2015


Holmegenes, Stavanger
Arkitekt: Haga & Grov siv.ark
Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur AS
Byggherre: Smedvig Eiendom AS
Byggeår: 2015


Gullhella omsorgsboliger, Asker
Arkitekt: Linje Arkitektur
Landskapsarkitekt: Norconsult AS
Byggherre: Asker Kommune
Byggeår: 2015


Ulsmåg skole, Bergen
Arkitekt: Ola Roald
Landskapsarkitekt: Norconsult AS
Byggherre: Bergen Kommune
Byggeår: 2015


Våler kirke, Våler i Hedmark
Arkitekt: Sivilarkitekt Espen Surnevik AS
Landskapsarkitekt: Espen Surnevik
Byggherre: Våler kirkelige fellesråd
Byggeår: 2015


Norsk Reiselivsmuseum, Balestrand
Arkitekt: Askim og Lantto AS
Landskapsarkitekt: Nordplan
Byggherre: Statsbygg
Byggeår: 2015


Statens byggeskikkpris:

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen.

Juryen:

Juryen for Statens Byggeskikkpris oppnevnes for fire år og består i perioden 2013 – 2016 av:

Leder Anne Enger, Moss

Medlemmer:

Ellen Haug, Oslo, prosjektsjef, Rom Eiendom AS
Olav Kristoffersen, Trondheim, sivilarkitekt og professor i arkitektonisk formgivning ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning ved NTNU
Geir Svenningsson, Bergen, sivilarkitekt og senior prosjektleder i Vestlandske Boligbyggelag
Anita Veiseth, Alta, senior landskapsarkitekt i Verte landskap

Varamedlemmer:

Magnus Aune Hvam, Oslo, direktør i Forny AS
Karin Høyland, Trondheim, sivilarkitekt og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk
Tonje Broch Moe, Stavanger, sivilarkitekt og partner i Kontor for arkitektur og plan