Arkivfoto

Diskuterer nye forretningsmodeller for byggenæringen på "Det Norske Byggemøtet"

Konferansen "Det Norske Byggemøtet" vil i år blant annet diskutere en rapport som Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge sammen med Æra Strategic Innovation har utarbeidet for å se på mulighetene for fremtidens byggenæring.

– Det Norske Byggemøtet har som mål å samle toppledere på tvers av bransjer i byggeprosessen for å gi dem inspirasjon og innsikt i hvordan man kan utvikle en mer produktiv, lønnsom og bærekraftig fremtid for næringen generelt og sin egen bedrift spesielt. I år skal vi blant annet diskutere en rapport som Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge sammen med Æra Strategic Innovation har utarbeidet for å se på mulighetene for fremtidens byggenæring. Her vil Tor Inge Hjemdal i DOGA innlede med å belyse hvordan nye forretningsmodeller kan bidra til at byggenæringen kan bli den avgjørende motoren i det grønne skiftet ved å ta det store innovasjonsspranget nå, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS, som står bak konferansen.

Rapporten har resultert i fire forslag til hvordan morgendagens forretningsmodeller for byggenæringen kan se ut:
* Leasing: Hvordan kan produktet være en tjeneste?
* Lisensiering: Hvordan kan vi sammen skape og videreutvikle nye løsninger?
* Design for gjenbruk og resirkulering: Hvordan kan vi skape økosystemer som sikrer maksimal utnyttelse av ressursene?
* Effektkontrakter: Hvordan kan vi samarbeide for å øke samfunnseffekten av prosjektene?