Illustrasjonen viser Nidarvoll og Sunnland. Barneskolen og ungdomsskolen skal samlokaliseres i utbyggingsprosjektet. Illustrasjon: Rambøll Norge

Illustrasjonen viser Nidarvoll og Sunnland. Barneskolen og ungdomsskolen skal samlokaliseres i utbyggingsprosjektet. Illustrasjon: Rambøll Norge

Dette er de største pågående prosjektene i Trøndelag og Nord-Norge

I Midt- og Nord-Norge de største pågående byggeprosjektene en balnding av sykehus, flyplasser og tradisjonelle prosjekt.