Det offentlige blir en sterk motor de kommende årene

Det forrige tiåret sørget for en eventyrlig utvikling for den norske byggenæringen. Omsetningen og verdiskapingen innen sektoren økte betraktelig, og byggenæringen ble for alvor satt på kartet som en av landets viktigste og mest innflytelsesrike næringer i utviklingen av det norske samfunnet.

Nå er vi på vei inn i et nytt tiår, og mange er spente på hva de kommende årene vil bringe. De siste ti årene har nærmest har vært en sammenhengende oppgang, med kun noen få korte hvileskjær. Det har vært en stor utvikling både innen boligsektoren og yrkesbygg, og ikke minst har anleggssektoren nærmest eksplodert i omfang. Samtidig har det såkalte ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), vokst jevnt og trutt. I tillegg har vi hatt et blomstrende hyttemarked, spesielt i fjellheimen.

Alle disse faktorene har gitt næringen et enormt løft, noe tallene BI nylig kunne presentere til fulle viste. I 2018 omsatte næringen for cirka 1.100 milliarder kroner, sto for en verdiskapning på 380 milliarder kroner og sysselsatte over 350.000 mennesker.

Mange er derfor spente om denne utviklingen vil fortsette også de neste ti årene. Det aller meste tyder helt klart på at de gode tidene vil holde frem også de første årene inn i det nye tiåret. 2020 vil gi næringen mange muligheter, men helt sikkert også flere utfordringer. Ikke minst noen vi i dag ikke kan forutse. De aller fleste peker på en relativt jevn utvikling for 2020, og at vi havner rundt samme som nivå som i 2019. Det bør næringens aktører være godt fornøyde med. Fjoråret hadde rekordnivåer innen flere sektorer. Det største usikkerhetsmomentet finner vi nok innen boligmarkedet. Her forventer de fleste en utflating av nivået. Samtidig skal vi huske på at vi her har hatt flere år med sterke nivåer, og om vi skulle se noe lavere aktivitet innen denne sektoren er periode, vil dette komme tilbake noe lenger frem inn i det nye tiåret.

Innen nybygg på yrkesbygg er det også flere som spår en liten utflating for året vi nå har tatt fatt på, men dette kommer også fra et høyt nivå. Den sterkeste driveren innen denne delen av markedet de kommende årene vil vi nok se innen helsebygg. Det offentlige har innen yrkesbygg en rekke store utbyggingsplaner på gang, og dette vil definitivt slå sterkt ut på det totale aktivitetsnivået innen byggenæringen.

Det samme gjelder selvsagt for anleggsmarkedet. Her har det den senere tiden vært noe usikkerhet rundt gjennomføringskraften i en del av de større utbyggingsprosjektene, både innen vei og bane, og det kan være at den enorme veksten vi så komme vil dempe seg noe. Det forventes definitivt fortsatt vekst innen anlegg, men det er nå noe mer usikkert hvor kraftig denne veksten blir, og når flere av de store planlagt prosjektene faktisk kommer. Men de offentlige investeringene innen anlegg fortsetter definitivt, og gjennom hele dette tiåret vil dette være med på å prege byggenæringen.

Det offentliges investeringer vil dermed, som det også tidligere har gjort, spille en avgjørende rolle for utviklingen til næringen. Det offentlige er en enorm innkjøper innen de fleste sektorer, og det skal dermed bli spennende å se hvilke prioriteringer de kommunale og statlige utbyggerne vil gjøre og hvordan de skal gjennomføre sine innkjøp. De vil være med på å sette agendaen til næringen de neste årene, og forhåpentligvis tar de i enda større grad næringen selv med på råd når de viktige beslutningene om disse investeringene skal tas. Også hvilken vei den politiske vinden vil blåse de kommende valgene vil kunne få stor innvirkning på nettopp disse punktene; hva som skal bygges og hvordan.

Det mangler dermed definitivt ikke på spennende muligheter og utfordringer i tiåret vi nå har beveget oss inn i. Vi både tror og håper at byggenæringen vil spille en enda sterkere rolle i å utvikle samfunnet dette tiåret, og at næringen i enda større grad vil være med på å beslutte hvilken vei man bør ta og hvordan dette skal gjøres, og dermed stå for langt mer enn selve utførelsen av jobben.