Det Norske Byggemøtet

StedLillestrøm, Norge
ArrangørBygg Reis Deg
Fra13.10.2020
Til13.10.2020
Tidspunkt

En samlet byggenæring for en bærekraftig fremtid

Det Norske Byggemøtet er en nasjonal møteplass for ledere i byggenæringen som ønsker og har tro på at økt samarbeid mellom de ulike aktørene i byggeprosessen kan øke produktiviteten og dermed styrke konkurransekraften innen norsk bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

Det Norske Byggemøtet ønsker å bidra med ny kunskap, nye løsninger og fremtidsvisjoner for en næring som har et stort potensial til å påvirke det grønne skifte.

På Det Norske Byggemøtet skal vi inspirere og motivere til dialog, samt bidra til at Norge blir verdens mest bærekraftige byggeindustri.

Ytterligere informasjon