- For oss handler det om å være den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen - og for å klare det må vi rekruttere fra hele befolkningen – ikke kun halvparten, slik det tradisjonelt i stor grad har vært, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj

- Det handler om å rekruttere de beste kandidatene

OBOS har tatt en tydelig posisjon for å sikre bedre balanse i sin egen rekruttering i organisasjonen - men de har også tatt et tydelig standpunkt i det offentlige rom med å løfte frem kjønnsbalanse både i og utenfor næringen.

- Det handler rett og slett om å sende et tydelig statement og om å ta en posisjon. For oss handler det om å være den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen - og for å klare det må vi rekruttere fra hele befolkningen – ikke kun halvparten, slik det tradisjonelt i stor grad har vært, uttalte OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj på konferansen «Hvordan få flere kvinner til å velge byggenæringen» i NHO-bygget onsdag.

Han peker på at OBOS er opptatt av å være en verdibasert virksomhet.

- Vi kan ikke være verdibasert uten å faktisk være opptatt av likestilling. Og da snakker jeg ikke om å være seminar-opptatt av likestilling – men at vi gjør valg som medfører endring i praksis, sier han.

Han er helt klar på at hverken OBOS eller næringen har vært flinke nok til å arbeide med å rekruttere kvinner inn i næringen.

- Men vi jobber nå målrettet med dette – og det gir effekt, seir Siraj, som nå har likestilling i konsernledelsen – og blant 60 av lederne i selskapet er det nå 25 kvinner og 35 menn.

- Tingene endrer seg. Vi rekrutterer de beste kandidatene – og om noen år må vi kanskje kvotere inn menn i mange stillinger, påpeker konsernsjefen.

Det er ikke bare innen rekruteringen og holdningene internt i byggenæringen OBOS har gjort seg bemerket. Også innen idretten har OBOS tatt en tydelig posisjon som en sterk og tydelig støttespiller innen kvinnefotball.

- Dette har helt klart vært et bevisst valg. Det koster mye – men betyr også mye for oss, påpeker Siraj.