Det er en plan

NTP (Nasjonal transportplan) er vår felles plan for å bygge landets infrastruktur, og er utvilsomt et viktig verktøy både for de statlige byggherrene, politikerne og aktørene i byggenæringen for å kunne planlegge og forberede seg på hva som kommer og skal bygges. Men det er viktig å huske på at dette er mer en begrunnet ønskeliste og et styringsverktøy enn et bindende vedtak, og det er knyttet stor spenning til hvordan man faktisk vil klare å realisere innholdet i NTP for perioden 2022-2033.