Det er HENT som er totalentreprenør for batterfabrikken FREYR bygger i Mo i Rana. Nå er det klart at BTF blir totalteknisk entreprenør i milliardprosjektet.
Det er HENT som er totalentreprenør for batterfabrikken FREYR bygger i Mo i Rana. Nå er det klart at BTF blir totalteknisk entreprenør i milliardprosjektet.Illustrasjon: FREYR

– Det er en av de største totaltekniske kontraktene som er inngått i Norge

Building The Future AS (BTF) har vunnet kontrakten som totalteknisk entreprenør på FREYRs batterifabrikk i Mo i Rana.

I april 2022 inngikk den totaltekniske entreprenøren BTF en samhandlingskontrakt med totalentreprenøren HENT om utvikling av FREYR Batterys Giga Arctic batterifabrikk i Mo i Rana.

Intensjonen har vært å gå videre med kontrakten forutsatt at samarbeidet mellom partene fungerte godt og FREYRs målsettinger ble oppnådd.

BTF opplyser i en pressemelding at de nå har inngått kontrakt med HENT. BTF vil dermed ha totalansvaret for de tekniske fagene på batterifabrikken med et areal på cirka 120.000 kvadratmeter.

BTF kan ikke oppgi kontraktsummen, men selskapet hevder det er en av de største totaltekniske kontraktene som er inngått i Norge.

– Gjennom den første samhandlingsperioden har vi lært BTF å kjenne og de har gjennom sin kompetanse vist seg tilliten verdig. Vi går nå inn i neste fase av prosjektet og er avhengige av å ha med oss samarbeidspartnere og personer vi stoler på. De har vært en positiv bidragsyter og vi er godt fornøyde med å videreføre samarbeidet med de i prosjektet. Sammen så skal vi oppnå prosjektets ambisjoner i Mo i Rana, sier produksjonssjef Vidar Solem i HENT.

Styreleder Helge Gjøsæter i BTF er strålende fornøyd med oppdraget.

– Dette er et stort og komplekst prosjekt, hvor kontrakten omfatter alle tekniske fag, elektro, automasjon, ventilasjon, rør og industrirør. Vi ser frem til et videre godt samarbeid med totalentreprenør HENT og byggherre FREYR. Vi er veldig stolt over å være med å skrive nasjonal og lokal industrihistorie, sier han.

Grunnarbeidet for Giga Arctic er i gang inne i Mo Industripark (MIP), og FREYR skal etter planen begynne produksjon i 2024. Fabrikken skal være en av de største og mest effektive batterifabrikkene i Europa med en årlig produksjonskapasitet på 29 GWh.

Bak BTF står eierselskapene MOMEK Group AS, Hareid Elektriske AS, Aritech AS og Haaland AS, med til sammen mer enn 180 års erfaring og 1.200 ansatte, står det i meldingen.

– Vi er veldig stolt over at et selskap med lokal forankring ble valgt. Det har vært et svært dyktig tverrfaglig team fra BTF som har jobbet i en samspillsfase med HENT. Dette er et stort prosjekt hvor vi har behov for å ytterlig forsterke mannskapet, og i perioden fremover vil vi rekruttere enda flere nøkkelpersoner. Vi gleder oss over å bli valgt med videre og ser frem til neste fase i prosjektet Giga Arctic, sier daglig leder Therese Jürgensen i BTF.