Per Jæger

Det ble igangsatt 29.496 boliger i 2018 - en nedgang på fire prosent fra året før

Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte på 29.496 boliger, etter en god avslutning på året, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. - Dette er en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2017, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.

 - Igangsettingen av leiligheter økte med fire prosent i 2018, mens småhus og eneboliger sank med henholdsvis 15 prosent og ti prosent, fortsetter han. Fordelingen på boligtype er 16.776 leiligheter, 6.071 småhus og 6.648 eneboliger. Det bygges flest boliger i Akershus, fulgt av Oslo og Trøndelag. 

- Norges demografisk betingede boligbehov er på 31.500 boliger. Dette betyr at vi i 2018 igangsatte cirka 2.000 færre boliger enn det behovet skulle tilsi. Vi opplever at Oslo har den største utfordringen der det ble igangsatt 20 prosent færre boliger enn det behovet er. I Trøndelag er det omvendt, der bygges det flere boliger enn vårt beregnede boligbehov, sier Jæger.

Totalt ble det solgt 27.368 nye boliger i 2018, som er på om lag samme nivå som i 2017, sier Jæger. 

Av disse var 14.189 leiligheter, 5.798 småhus og 7.373 eneboliger. Salget av leiligheter økte med åtte prosent, mens salget av småhus og eneboliger gikk tilbake med hhv 14 prosent og seks prosent, avslutter Jæger.