En 5,5 kilometer lang flytebro skal krysse Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Røtinga i Bjørnafjorden kommune.

En 5,5 kilometer lang flytebro skal krysse Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Røtinga i Bjørnafjorden kommune.

Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling.

Denne rådgivergruppen skal videreutvikle bruløsningen for Hordfast

Statens vegvesen har valgt ut rådgivergruppen AMC med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen, Multiconsult og COWI, til å utføre forprosjektet for en kommende flytebru på E39 over Bjørnafjorden.

– Vi ønsker å fortsette optimaliseringen og redusere usikkerheter i forbindelse med brukonseptet som ble utført i forrige fase av prosjektet i 2019, der to prosjekteringsgrupper utviklet hvert sitt brukonsept for kryssingen av Bjørnafjorden. Nå vil vi ta det beste fra de to konseptene samt resultatene fra arbeidet Statens vegvesen har utført i perioden selv for å få et best mulig konsept for bygging, sier prosjektsjef for E39 Stord-Os (Hordfast) i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde, i en pressemelding.

To rådgivergrupper

Det er rådgivergruppen AMC (Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, Multiconsult Norge AS og COWI AS) som skal utføre arbeidet som gjelder gjennomføring av en FEED-studie (Front-End Engineering Design). Arbeidet som skal gjennomføres omhandler detaljering og optimalisering av valgt løsning slik at endelig design av broen kan fastsettes. Avropet har en verdi på cirka 54 millioner kroner inklusiv merverdiavgift, opplyser Vegvesenet.

Rådgivergruppen OON (Dr. Techn. Olav Olsen AS og Norconsult AS) er i et eget avrop på kontrakt tildelt oppgaven med å utføre omfattende uavhengig kontroll av tekniske løsninger Avropet med OON har en verdi på cirka 39 millioner kroner inklusiv merverdiavgift, står det i meldingen.

Prosjektsjef Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen.

Prosjektsjef Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen.

Foto: Privat.

Leveranse i 2024

FEED-studien har oppstart umiddelbart, og leveranser fra studien skal være ferdigstilt innen mars 2024. Flytebroen, som er under planlegging, er en 5,5 kilometer lang buebro som holdes fast på hver side av Bjørnafjorden. I tillegg er broen fastholdt ved bruk av forankringsliner til sjøbunnen.

Broen skal krysse Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Røtinga i Bjørnafjorden kommune.

– Vi er svært fornøyde med at Statens vegvesen har valgt vår gruppering til å utføre forprosjektet for en kommende flytebru på E39 over Bjørnafjorden. I videreføring av prosjekteringsarbeidet vil vi benytte vårt sterke fagmiljø på flytebruer til å videreutvikle og muliggjøre det banebrytende prosjektet, sier Gunnar Egset, avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner i Multiconsult på vegne av AMC.

Vil skape trygghet rundt løsningsvalg

Øvrige fageksperter tilknyttet Statens vegvesen har i perioden 2015-2022 utført omfattende innsamling, modellering og analysering av miljølastdata (vind-, bølge- og strøm) for området ytterst i Bjørnafjorden. Resultatene som dette arbeidet har frembrakt skal nå benyttes i det videre prosjekteringsarbeidet av broen, opplyser Vegvesenet i meldingen.

– Arbeidet som nå skal gjøres vil være med på å skape ytterligere trygghet rundt løsningsvalg, sier Arve Tjønn Rinde.

Kryssingen av Bjørnafjorden er en del av E39 Stord-Os (Hordfast). Når Rogfast og Hordfast-prosjektet står ferdig vil reisetiden på E39 mellom Stavanger og Bergen bli betydelig redusert fra  4,5 til cirka to timer.