Prosjektsjef Arve Tjønn Rinde var fornøyd med oppmøte på markedsdagen for E39 Stord–Os. Foto: Øyvind Halleraker
Prosjektsjef Arve Tjønn Rinde var fornøyd med oppmøte på markedsdagen for E39 Stord–Os. Foto: Øyvind Halleraker

Stor bransjeinteresse for Hordfast-kontrakter

Statens vegvesen samlet nylig over 200 bransjefolk fra inn- og utland for å gjennomgå foreløpig kontraktsstrategi for E39 Stord–Os (Hordfast).

– Vi opplevde et stort engasjement fra hele bransjen for dette prosjektet. Hensikten med en markedsdag er å sikre god dialog med bransjen, skape god forståelse rundt utfordringer og sikre at alle som ønsker å delta i gjennomføringsfasen starter sitt strategiske arbeid med prosjektet nå, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde i en pressemelding.

Selv om prosjektet er i planleggingsfasen, bør markedet allerede nå forberede seg på Vegvesenets forventinger til å tilby ny teknologi og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden, opplyser byggherren.

Statens vegvesen skriver at de nå vil tilby en-til-en møter hvor dialogen og tilbakemelding på kontraktstrategi vil kunne fortsette. Hittil har over 30 virksomheter booket møte.

Arbeidet med reguleringsplan er godt i gang planen vil blir sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) høsten 2023 for videre behandling og godkjenning.