Slik skal Vestres møbelfabrikk gli inn i skogen på Magnor i Eidskog kommune. Miljøambisjonene for byggherre er skyhøye med klassifisering BREEAM Outstanding, og fabrikken skal bygges med form som et plusstegn. Illustrasjon: BIG Bjarke Ingels GroupMøbelfabrikken The Plus består av fire fløyer som bygges i massivtre. Her pågår montasje av fløy nr. 2 – Wood Factory. I midten er fundamentene til det som skal bli et atrium som binder de fire fløyene sammen. Til venstre i bildet forberedes CLT-montasjen for fløy nr. 3 – Warehouse, og til høyre forskales fundamentene til den fjerde fløyen Assembly. Foto: ØM Fjeld/Edward AasFabrikken bygges som et et transparent besøks- og opplevelsessenter for publikum. Det åpne atriet i midten omsluttes av en ståltrapp som svinger seg 360 grader langs en buet glassfasade. Herfra er det meningen at de besøkende skal kunne følge fabrikkens aktiviteter i alle de fire fløyene. Illustrasjon: BIG Bjarke Ingels GroupIllustrasjon: BIG Bjarke Ingels GroupFoto: ØM Fjeld/Edward Aas

Denne fabrikken skal topplistes på Tripadvisor

En fabrikk formet som et plusstegn, tegnet av en verdensberømt arkitekt og med en eier som har skyhøye miljøambisjoner og håp om at den i tillegg skal bli en turistattraksjon tar nå form i de dype skoger ved Magnor.