Juryleder Hanne Rønneberg, til daglig spesialrådgiver i Sintef, og styreleder Audun Lågøyr i EBAO/kommunikasjonsdirektør i Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

Juryleder Hanne Rønneberg, til daglig spesialrådgiver i Sintef, og styreleder Audun Lågøyr i EBAO/kommunikasjonsdirektør i Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

Deler ut klimapris for tredje gang – vinneren får 250.000 kroner

Med 250.000 kroner til vinneren ønsker arrangøren av "Byggenæringens Klimapris" å lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. I år deles prisen ut for tredje gang.

Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) som står bak "Byggenæringens klimapris". Styreleder i EBAO, Audun Lågøyr, mener prisen nå er blitt godt etablert, og tjener sin hensikt, som skal være å bidra til at innovative løsninger og verktøy blir offentlige og dermed til å stimulere til at de tas i bruk i flere bedrifter.

– Prisen skal være attraktiv å vinne, samtidig sikrer kriteriene lav terskel for å søke. Det kan faktisk holde med en god idé, og slike er det mange av i byggenæringen, sier Lågøyr i en pressemelding.

EBAO mottar søknader fra nå og til 22. september. Da vil en jury, under ledelse av Hanne Rønneberg ved SINTEF, vurdere kandidatene og kalle inn de mest aktuelle til intervju.

– Dette er en pris for hele bygge- og anleggsnæringen og i hele landet. Rådgivere, forskningsmiljøer, utviklere, entreprenører, leverandører og håndverkere. Derfor håper vi på mange søkere også i år. Alle er velkommen så lenge de har en løsning eller et produkt som kan bidra til å redusere næringens klimaavtrykk, sier Rønneberg i meldingen. Hun legger til at å lede juryen er noe av det hun gleder seg mest til i de kommende måneder.

– Vi har sett så mange gode søknader, dette er en næring som virkelig ønsker å løse klimautfordringene, og jobber målrettet og engasjert. Det gjør oss som sitter i juryen stolte, sier hun.

Eneste avgrensing kriteriene ellers setter er mot offentlige byggherrer. Løsninger som er tatt i bruk på offentlige byggeprosjekter, kan imidlertid være kandidater. Det vil bli nominert tre til fem kandidater, alt etter hvilke løsninger som havner i søkerbunken.

– I tillegg til å vise målbare klimakutt må søknaden inneholde en beskrivelse av innovasjonsgraden og hvordan løsningen er delt i næringen, sier Rønneberg.

Med seg i juryen har hun vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, klimadirektør i Oslo kommune Heidi Sørensen, professor ved NTNU Amund Bruland, administrerende direktør i Bane Nor Eiendom Jon Erik Lunøe, sjefredaktør i Byggeindustrien, Arve Brekkhus, mastergradstudent ved universitetet på Ås, Maja Raz Karterud og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede. Sistnevnte fungerer som sekretær og står for de praktiske forberedelsene, svarer på spørsmål og tar imot søknader.

– Vinneren blir offentliggjort på et arrangement i tilknytning til Byggenæringens Klimakonferanse i slutten av november. Her vil vi invitere beslutningstakere og sentrale aktører også utenfor byggenæringen, slik at vi kan få bred oppmerksomhet om løsningene som de nominerte deltar i konkurransen med. I tillegg skal vi selvsagt hylle vinneren. Vår næring er en viktig del av klimaløsningen, det skjer mye innovasjon i vår næring og det må vi vise fram også utenfor våre egne rekker, sier Lågøyr.

Her kan du se kriteriene.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.