Del HMS-kunnskapen

På denne tiden av året gjennomfører en rekke av landets entreprenører sine HMS-uker - der det settes ekstra fokus på sikkerhetsarbeidet både internt i selskapene men også for samarbeidspartnere og for hele næringen. Heldigvis legges det nå i stadig større grad opp til at HMS-kunnskapen og erfaringen rundt HMS-arbeidet også skal deles mellom aktørene i næringen.

Skal man lykkes med HMS-arbeidet er det selvsagt avgjørende at sikkerheten og hvordan man best mulig kan jobbe forebyggende sitter øverst på prioriteringslisten hver eneste dag året rundt. Dette er et fokusområde som aldri kan slippe taket – et feiltrinn kan få fatale konsekvenser - noe alle som jobber ute på byggeplass godt kjenner til.

Likevel er det slik at vi alle innimellom trenger en påminnelse og en vekker om at HMS er noe som alltid må løftes frem. Og nettopp derfor er det også så viktig at de aller fleste entreprenørene i løpet av året har noen dager, eller en uke – der man løfter fokuset på HMS-arbeidet ekstra noen hakk. Dette går selvsagt ikke på at man skal jobbe ekstra sikkert på byggeplassen – det forutsettes det at man gjør hele tiden – men at man innretter tankesettet mot hva som er viktig innen HMS-arbeidet – hvorfor man hver eneste dag må tenke på hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres - og ikke minst hvordan man kan forbedre seg kontinuerlig innen dette feltet – spesielt innen det forebyggende arbeidet. Det handler om å tenke på konsekvenser - hvor hardt en ulykke kan ramme omgivelsene rundt et selskap og ikke minst enkeltpersoner. Derfor må HMS-ukene som nå gjennomføres i stor grad å vise til mulige konsekvenser og rett og slett vise viktigheten av dette arbeidet og at selskapene faktisk prioriterer HMS-arbeidet aller øverst.

Arbeidet med å forbedre HMS-arbeidet i næringen har vært gjennom en stor utvikling i flere år. Fokus på sikkerhet er noe helt annet enn for noen år siden – og det må det selvsagt også være. Det har vært en enorm økning aktivitetsnivået – men antall ulykker har gått jevnt nedover. Likevel skjer det for mange dødsulykker hvert eneste år – og dette er et tall som ikke har gått ned i så stor grad som det burde. Målet er selvsagt null drepte eller skadde på landets byggeplasser – og man kan ikke være fornøyd før man er kommet dit.

Skal man klare å fortsette det gode HMS-arbeidet er det helt avgjørende at de ulike virksomhetene og organisasjonene i næringen deler av sin HMS-kunnskap - og ikke minst sine praktiske erfaringer fra ulykker med det verste utfallet - samt alle nesten-ulykker som rapporteres inn hver eneste dag. De ulike virksomhetene begynner nå bygge seg opp gode erfaringsbaser, og denne informasjonen må dels for å skape et enda sterke kompetansefous rundt om i hele næringen. De ulike selskapene har ulike erfaringer og gjennom å kunne dele denne informasjonen får man et mer komplett risikobilde som kan ha helt avgjørende betydning. Dette vil rett og slett kunne spare mange liv.

Næringen har heldigvis blitt langt flinkere til nettopp dette de senere årene. Man ser ikke på HMS-kunnskap som bedriftsintern kunnskap i en konkurranseperspektiv – men som kunnskap til det beste for hele næringen. Nå gjelder det å få på plass de beste plattformene for å kunne dele denne informasjonen. Gjennom arbeidet med i Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) har næringen nå fått en meget viktig felles arena for å bygge opp og dele nettopp denne HMS-kunnskapen. Tirsdag ble det arrangert en workshop for næringens virksomheter der det ble presentert prosjekter/arbeidsgrupper SfS BA vil starte opp, samt at de fikk innspill fra næringen om hvor man mener skoen trykker og hva det er viktig at SfS BA setter i gang med. Sfs BA vil forhåpentligvis vise seg å bli nettopp denne felles plattformen næringen trenger for å bringe HMS-arbeidet ytterligere et hakk videre.