Gaute Mo. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Degree of Freedom kommer til den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur

Degree of Freedom kommer til den nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres på AHO onsdag den 13. november.

Degree of Freedom jobber arkitekturorientert, som i praksis betyr at ingeniørene arbeider i et tett samspill med arkitekten, gjerne i den kreative, tidligfasen i prosjektene.

- Vi har jobbet mange år med arkitekter, og har fått opplæring i hvordan en arkitekt tenker. Jeg føler at det er en styrke for oss og prosjektet. Det er en helhet her, det å forstå intensjonen har jo med at vi har sittet i mange år og snakka med arkitekter. Vi er i mange tilfeller også med i konseptutviklingen av arkitekturen, forteller sivilingeniør Gaute Mo som har etablert den internasjonale rådgivende ingeniørbedriften Degree of Freedom. Mo kommer til konferansen onsdag.

For Degree of Freedom er arkitekturen viktigst. Den skal stå i sentrum. Derfor benytter de ingeniørkompetansen sin til å skape løsninger i et nært samarbeid med hva arkitekten i utgangpunktet har tenkt.

– Vår oppgave er å finne fram til resultater som støtter byggets idé, selv om dette ikke har vært gjort tidligere. Vår profil er et vi arbeider kreativ i våre beregninger. Dette er en arbeidsmåte selskapet har tatt med seg fra praksis i utlandet, der denne måten å arbeide på er mye mer vanlig hos rådgivende ingeniører enn i Norge, sier han.

- Vi trives med å jobbe med arkitekter som utfordrer oss, og vi ønsker å utfordre arkitektene på deres områder med vår innfallsvinkel. Vi er en rådgivende bygningsingeniør som går dypt inn i arkitekturen, også inn i formgivningen. Så ser vi at når arkitektene beveger seg inn på våre områder, blir det et godt samarbeid og god arkitektur, sier Mo.