VESTKORRIDOREN. Byggingen av Gjønnestunnelen på E18 Vestkorridoren skal gjennomføres i en totalentreprise. Det et er beregnet at kontrakten lyses ut våren 2023. Illustrasjon: ViaNova
VESTKORRIDOREN. Byggingen av Gjønnestunnelen på E18 Vestkorridoren skal gjennomføres i en totalentreprise. Det et er beregnet at kontrakten lyses ut våren 2023. Illustrasjon: ViaNova

De store anleggsprosjektene som kommer neste år

Bane Nor skal bygge flere togparkeringsanlegg, Statens vegvesen vil starte åtte større prosjekter og Nye Veier håper å komme i gang med byggingen av de to strekningene som er i konkurranse, E6 Berkåk-Vindåsliene og E6 Storhove-Øyer.