Fra venstre: Senterleder Phan Åge Haugård, Svein Ole Åstebøl, Ragni Rønneberg Hernes, Anne Skammestein Aarebru (foran) og Marta Bakke. Foto: Cowi

Cowi vil møte klimautfordringer med nytt kunnskapssenter

Cowi oppretter et nytt tverrfaglig kunnskapssenter som skal jobbe med løsninger mot blant annet ekstremvær, flom og skred.

Idéen om å opprette Senter for klimatilpasning har ifølge en pressemelding fra Cowi kommet gradvis ettersom klimaendringene har blitt synligere.

Parallelt har de merket en økende etterspørsel fra blant annet kommuner og aktører som Nye Veier, Statsbygg og Statens Vegvesen om klimahåndtering som følger av økende ekstremvær, ras og skred.

– Dette er et økende problem for samfunnet. Det er for eksempel nå standard prosedyre å legge til klimafaktorer i prosjekteringen av overvannsløsninger for å sikre oss mot fremtidig klima. De aller fleste av oss anerkjenner at klimaendringer er reelle og at klimaskader kommer hyppigere. Ekstremvær kommer også oftere og kraftigere. Veier, jernbane og infrastruktur blir rammet, og det samme blir bygninger. Vi trenger en tverrfaglig innsats for å møte utfordringene, forteller Phan Åge Haugård, som er leder for senteret.

Ifølge pressemeldingen jobber senteret med løsninger for overvann og flomveier, beregninger, overvåking av skredutsatte områder, forbedring av flomverntiltak og mye mer. Samfunnsoppdraget er å sikre et tryggere samfunn for brukerne mot dagens og fremtidens klima.

I meldingen påpeker de også at skred og flom er et sikkerhetstema for både bosetting, matproduksjon og samferdsel i distriktene. Her blir også kvikkleire en aktuell problemstilling.

Ressursene tilknyttet senteret har blant annet jobbet på prosjekter knyttet til overvannshåndtering, flom og oversvømmelser for blant annet Oslo kommune, Nye Veier og Askøy kommune.