COWI overtar elektro-rådgiver

COWI overtar virksomheten i Ingeniør Jan Johannesen A/S fra 1. mars. Firmaet med ni ansatte er den nest størst rådgiveren innen elektroteknikk i Rogaland.

Overtakelsen er et ledd i COWIs satsing på å utvikle flerfaglig kompetanse og kapasitet i regionen, opplyser den norske COWI-sjefen Christian Nørgaard Madsen i en pressemelding. COWI har en betydelig virksomhet i region Vest med kontorsteder i Bergen, Stavanger, Haugesund, Voss, Norheimsund og Flekkefjord. COWIs kontor i Stavanger har ni medarbeidere med kompetanse i hovedsak knyttet til vann, avløp og renovasjon og VAR. Daglig leder Jan Johannesen ser frem til å bli en del av COWIs sterke elektromiljø i Norge som teller 150 personer. På sikt vil samtlige medarbeidere i Ingeniør Jan Johannesen bli samlokalisert med COWI i Stavanger.