Ill. Nordic – Office of Architecture

COWI og Nordic i verdenstoppen med nyskapende sykehus-BIM

BIM-teamet på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) gjør noe ingen andre i verden har fått til - nå har Autodesks AEC Excellence Awards utpekt det norske prosjektet som ett av verdens beste BIM-prosjekter.

COWI og Nordic – Office of Architecture er finalist i kåringen av verdens beste BIM-prosjekter innenfor store byggeprosjekter for sitt arbeid for SUS2023.

- Vi gleder oss stort over denne anerkjennelsen. SUS2023 er en svært ambisiøs og fremoverlent byggherre. De gitt oss rom til å innovere i planleggingsfasen med hensyn til å effektivisere prosjektprosessene. Resultatet er verdensledende utvikling innenfor industrialisert prosjektering og bygging. All honnør til hele teamet, sier divisjonsdirektør i Bygninger, Birgit Farstad Larsen i en pressemelding.

Det er tre finalister i kategorien Bygninger, Store prosjekter;

* Stavanger Universitetssykehus, COWI og Nordic, Norge

* Beijing CBD Z6 Tower, av BIAD & Foster + Partners, Kina

* Piedmont Atlanta Hospital, av HKS, USA

Vinnerne av AEC Excellence Awards annonseres under verdens største BIM-konferanse, Autodesk University, i Las Vegas 13-15. november. I år ble totalt 196 prosjekter vurdert til nominasjoner innenfor tre kategorier; Infrastruktur, Bygninger og Konstruksjoner. Konferansen arrangeres hvert år, og samler mer enn 10 000 deltakere fra hele verden.

Mer sykehus for pengene
Prosjektdirektør i Helse Stavanger HF og SUS2023, Kari Gro Johanson, er opptatt av at prosjektet bidrar til å løfte bransjen gjennom å utvikle verktøy og modeller for mer effektive prosesser, mer nøyaktige kostnadskalkyler og at risikoaspekter kan identifiseres tidligere.

- Vi skal bygge mest og best mulig sykehus for de pengene vi har. Det nye sykehuset krever innovasjon fra leverandører og rådgivere for å bygge smartere, tryggere og mer fremtidsrettet. Vi skal dra nytte av kunnskap og løsninger fra andre bransjer, og vi skal dele av våre erfaringer med omverden i etterkant. Det er gledelig å se at Autodesk mener at vi er på rett vei, sier Johanson.

Teamet og samarbeidspartnere i prosjektet er AART architects, Aas-Jakobsen AS, SLA, Bygganalyse, SUS2023 and Bryden Wood.

Nybrottsarbeid
Ingrid Alvsåker er overordnet BIM-ansvarlig for prosjektet.

- Metoden og programmet som er utviklet av COWI og Nordic for industrialisert prosjektering gir økt standardisering og åpner dermed opp for økt grad av industrialisert bygging. Prosjektet ønsker også å bruke minst mulig tegninger. For å redusere behovet for papirbasert prosjektering ser vi på prefabrikkering, modularisert bygging og bruk av roboter som leser modeller, forteller Alvsåker.

Allerede i fjor ble BIM-arbeidet på SUS2023 trukket frem på Autodesk University som verdensledende 'beste praksis' innen innovasjon og digitalisering i byggenæringen. Den gang ble Kristoffer Tungland i COWI og Bridget White i Nordic invitert for å presentere strategier og nye måter å jobbe med Revit på for å strømlinjeforme tverrfaglig modulbasert informasjon, forbedre arbeidsflyten og simulere byggefasene.

Lanserer VR-løsning på Nordic Edge
I forbindelse med smartbykonferansen Nordic Edge i Stavanger denne uken, vil COWI, Epiito og SUS2023 lansere en ny demo for virtuelle møter på SUS2023.

På COWIs stand har de bygget en VR-stasjon direkte koblet opp mot prosjektets eget 3D-studio. Her kan besøkende bevege seg rundt i sykehuset som er under planlegging. Med bruk av avatarer kan besøkende kommunisere direkte med hverandre virtuelt, uavhengig av hvor man befinner seg geografisk. Løsningen kan både brukes i forbindelse med prosjekteringsmøter, medvirkningsarbeid og som verktøy for myndigheter og beslutningstakere.