Norconsults Thomas Angeltveit mottok tredjeplassen i kategorien Infrastruktur for innovativ bruk av ny teknologi på Ulriken-prosjektet i 2017. Foto: Norconsult

Bane NOR og Norconsult til finalen i BIM-VM

Bane NOR og Norconsult har utviklet en metode for å integrere kostnadsestimering i tidlig fase direkte i en 3D-modell. Arbeidet har tatt dem til finalen i AEC Excellence Awards for andre år på rad.

Det skriver Norconsult i en pressemelding mandag.

Bane NOR har i samarbeid med Norconsult, rådgiver for InterCity-utbyggingsprosjektet Tønsberg-Larvik, meldt inn jernbaneprosjektet og metoden for kostnadsestimering i den internasjonale konkurransen AEC Excellence Awards 2018. 21. september ble det offentliggjort at prosjektet er med i finalen.

Vinnerne av AEC Excellence Awards annonseres under verdens største BIM-konferanse, Autodesk University, som arrangeres i Las Vegas fra 13. til 15. november. I fjor fikk Bane NOR og Norconsults bruk av spillteknologi på prosjektet Ulriken tredjeplass i kategorien for infrastruktur. I år er de også invitert tilbake for å vise frem prosjektet på en egen stand, heter det i pressemeldingen.

– Det er stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for det nybrottsarbeidet Bane NOR og Norconsult gjør på kostnadsberegninger i modell. Ved å delta på denne konferansen viser vi at vi ligger et lite hode foran dagens tilgjengelige teknologi for store samferdselsprosjekter. I tillegg har vi fått antatt et foredrag som holdes av både byggherre og rådgiver, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig for 3D i Bane NOR.

Ett av 685

Med over 2.200 innmeldte foredrag til årets konferanse, er Bane NOR og Norconsults foredrag ett av 685 som ble valgt ut til å delta. Prosjekteringsleder på Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Øystein Løvdal Knutsen fra Bane NOR og BIM-koordinatorene Thomas Fløien Angeltveit og Arne Moe Lysaker fra Norconsult holder foredraget.

– Metoden som Bane NOR og Norconsult konkurrerer med er fortsatt i testfasen, men etter to-tre prosjekter til med finpussing kommer vi til å ta i bruk kostnadsestimeringen på alle prosjekter i tidlig planfase. Vi kommer også til å dele dette med andre byggherrer i Norge og Norden, sier Lysebo i pressemeldingen.

Kontinuerlig oppdatert

Bane NOR har i dag en BIM-strategi for modellbasert prosjektering og bygging.

– En utfordring til nå har vært at den kanskje viktigste premissgiveren, kostnader, ikke er en del av prosjekteringen i tidligfase. Kostnader beregnes først uker, eller måneder, etter at arbeidet med optimalisering er ferdig, sier Lysebo.

Ved å gjøre tilpasninger i et standard visualiseringsprogram, har Bane NOR og Norconsult, ifølge pressemeldingen, gjort det mulig å kontinuerlig oppdatere hvordan foreslåtte endringer på jernbanelinjen påvirker kostnadene.

Autodesk University er verdens største BIM-konferanse. Konferansen arrangeres hvert år, og samler mer enn 10.000 deltakere fra hele verden. I 2016 kom Norconsults Vamma 12-prosjekt på førsteplass i kategorien «Energy and Natural Resources», heter det i pressemeldingen.