På Florvåg på Askøy fullførte Constructa Entreprenør i 2015 Framo Sjølivet.

Constructa rundet milliarden i 2015

Constructa Entreprenør AS i Bergen fikk i fjor en omsetning på 1.030 millioner kroner og ble det største lokalt eide entreprenørselskapet i Hordaland.

Konsernleder Thor Småbrekke i Constructa sier at omsetningen i konsernet for 2016 ligger an til å bli på rundt 800 millioner kroner. Nedgangen i årets omsetning skyldes at Constructa Entreprenør i 2015 overleverte flere meget store bygg, som Jonsvollskvartalet (Sparebanken Vest), Framo Sjølivet og Nøstet Panorama.

Småbrekke forteller at markedet for kontorbygg og kombinasjonsbygg nå er redusert i bergensområdet.

– Det som skjer i oljenæringen skaper usikkerhet i resten av samfunnet. Alle næringer skjærer til beinet. Når privatmarkedet er redusert vil kapasiteten dreie mot offentlige prosjekter. Det er positivt at det offentlige nå virker klare til å sette i gang nye prosjekter. Jeg tror likevel vi kan gå noen år i møte med usikkerhet, sier Småbrekke.

Constructa har tomter under utvikling som kan bebygges med nærmere 4.000 boliger og de er i gang med planlegging av tre store boligprosjekter, to i egen regi og et i samarbeid med OBOS Nye Hjem.

– Bergen trenger flere boliger og det er viktig å få til rullering av kommuneplanen og av kommunedelplanen for Ytrebygda. Det er også viktig at kommunen bestemmer hvor Bybanen skal gå videre slik at gode boligprosjekter kan utvikles langs traseen, sier Kari Saarisilta.

Småbrekke sier at bolig gir selskapet et ekstra bein å stå på når det gjelder egenproduksjon.

– Vi har store forventninger til boligbygging. Bolig kan også være en motvekt mot nedgang i oppføring av næringsbygg. Vi har allerede ført opp boligprosjektene Nøstet Panorama på Nøstet i Bergen og Ola Terrasse på Florvåg på Askøy, sier Småbrekke.