Consto skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood. Illustrasjon: Consto

Consto skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood. Illustrasjon: Consto

Consto skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood

Consto og Grieg Seafood Finnmark har signert kontrakt om bygging av et
smoltanlegg i Lebesby kommune i Finnmark.

– Consto har fått totalentreprisen på prosjektet og vil ha ansvaret for den byggetekniske leveransen samt koordinering av alle utførende faggrupper. Inkludert i oppdraget er bygging av en kai i tilknytning til det nye anlegget. I prosjektet skal Consto samarbeide med Pure Salmon Technology, som har fått ansvaret for det prosesstekniske anlegget, skriver Consto i en pressemelding.

– Vi er oppriktig takknemlig for at Grieg Seafood har valgt oss som samarbeidspartner i dette spennende og fremtidsrettede prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Grieg Seafood og Pure Salmon Technology, sier prosjekteier og daglig leder i Consto Anlegg Nord, Fredrik Alver Okkenhaug, i meldingen.

– Prosjektet passer godt inn i vår portefølje. Fra andre liknende prosjekter har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som vi vil nyttiggjøre oss av, og vårt dedikerte team har allerede startet planlegging og detaljprosjektering med full innsats, legger han til.

– Det er med stor entusiasme vi kunngjør denne betydningsfulle milepælen i vår satsing innen industri og landbasert oppdrett. Prosjektet vil bidra til å styrke vår posisjon ytterligere innenfor dette segmentet, sier Tor Oskar Rydheim, leder for industrisatsingen til Consto-konsernet, i meldingen.

– Vi ønsker å rette en spesiell takk til Grieg Seafood for den tilliten de har vist oss ved å velge Consto som deres samarbeidspartner, sier Rydheim.

Når det nye anlegget står ferdig, vil det årlig bli produsert inntil 3.000 tonn post-smolt. Det nye anlegget skal bygges i tilknytning til det eksisterende smoltanlegget som Grieg Seafood har på Adamselv. Byggestart er satt til april 2024, og byggetiden er på to år.

Illustrasjon: Consto

Illustrasjon: Consto