Ill: Asplan Viak

Consto skal bygge Hovli omsorgssenter i Søndre Land kommune

Consto har sikret seg totalentreprisekontrakten for bygging av nytt omsorgssenter ved navn Hovlitunet, i Søndre Land kommune i Oppland. Kontraktssummen er på cirka 320 millioner kroner og byggetiden er fra årsskiftet 2018/2019 til juni 2021.

Det nye omsorgssenteret, som er lokalisert i Hov, har et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter og rommer 90 boenheter, herav 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet. Alle leiligheter har heldøgns omsorg.

I tillegg skal bygningen på fire etasjer og en loftsetasje inneholde produksjonskjøkken, lokaler for samlokalisering av hjemmetjenesten, dagtilbud for 30 samtidige brukere, en café- sone, lokaler for fysio- og ergoterapi, samt en parkeringskjeller.

Samfunnsoppdrag med miljøprofil
- Dette er et byggeoppdrag som vi går til med den dypeste respekt, sier Jørn Bogen, daglig leder i Consto Eide.

- Vi møter en byggherre som utfordrer oss til å fokusere like mye på det funksjonelle i det ferdige bygg, som på selve byggeprosessen. For oss som totalentreprenør gir dette en økt bevissthet rundt det vi ofte omtaler som et samfunnsoppdrag, fastslår Bogen.

Han roser kommunen for å ha satset på kostnadseffektive løsninger med vekt på livsløpskostnader og bærekraft.

- Senteret bygges i massivtre, noe som forsterker miljøprofilen, fremholder Bogen.

Et samlingspunkt for kommunens innbyggere
Uteområdene skal være lett tilgjengelige for beboerne og besøkende, og innby til varierte opplevelser og rekreasjon.

- Det er viktig for oss å skape et fremtidsrettet omsorgssenter. Dette blir et bygg som vil fungere som et samlingspunkt med muligheter for kulturtilbud til kommunens innbyggere utover primærbrukernes behov, sier Henrik Hvattum, prosjektleder i Søndre Land kommune.

Satser i Hedmark og Oppland
Consto Eide etablerte for kort tid siden avdelingskontor på Lillehammer. Selskapet har som ambisjon å bli en synlig aktør i Oppland og Hedmark. For kort tid siden fikk Consto Eide også totalentreprisen på bygging av Lunner Helse- og omsorgssenter for Lunner kommune.