Bjerkaker Sjøpark får når det er ferdig utbygget 340 leiligheter fordelt på 6 boligblokker – omkranset av en stor og frodig park. Arkitekt er Hamperokken Arkitektur AS.

Consto med to nye boligkontrakter i Tromsø

Consto har skrevet to nye totalentreprisekontrakter i Tromsø med en samlet en kontraktsverdi på
cirka 225 millioner kroner eks mva.

Prosjektene det dreier seg om er første byggetrinn Bjerkaker Sjøpark (148,5 millioner kroner eks mva.) og femte byggetrinn på boligprosjektet Workinntoppen (76,7 millioner kroner eks mva.)
Bjerkaker Sjøpark - nytt storprosjekt i Tromsø
I juni 2017 er det byggestart for første byggetrinn for Bjerkaker Sjøpark på Lanes, med innseilingen til Tromsø som panoramautsikt. Første byggetrinn omfatter 72 leiligheter som skal ferdigstilles i januar 2019.
Ferdig utbygd består boligprosjektet av 340 leiligheter med et samlet bruttoareal på 35.277 kvadratmeter.
Byggherre er Bjerkaker Sjøpark AS, som eies 50/50 av Barlindhaug Eiendom AS og
Miliarium Bolig AS.

- Det er stor interesse for boligene, opplyser byggherrens prosjektleder, Trond Petter Robertsen i Barlindhaug Eiendom AS.

- Siden salgsstart i slutten av november 2016 er det solgt over 50 leiligheter i første byggetrinnlegger han til. Robertsen opplyser at neste byggetrinn med 50 leiligheter legges ut for salg i april.

Boligprosjektet Workinntoppen stø kurs mot ferdigstillelse
På Workinntoppen har Consto fått klarsignal for igangsettelse av femte byggetrinn (bygg E1) med 29 leiligheter og parkeringskjeller. Bruttoareal (inkl. parkering) utgjør 4.708 kvadratmeter.

Kontraktssummen med Workinntoppen AS (Profier AS og Barlindhaug Eiendom AS) er på 76,7 millioner kroner eks mva.

Totalt vil Workinntoppen-utbyggingen når det er ferdig utbygd i 2019, omfatte 480 leiligheter fordelt på 15 bygg. Prosjektleder Torgeir Pettersen opplyser at Consto så langt har sikret seg kontrakter for i alt 301 leiligheter fordelt på ni bygg, hvorav 166 leiligheter er overlevert i fem ferdigstilte bygg. Hele utbyggingen har en entreprisekost på ca. 1,6 milliarder kroner.