Ill. Arcasa
Ill. Arcasa

Consto Eide bygger høyblokka på Torshovhøyden

Torshovhøyden består av fire enkeltstående bygg. Sydblokka, Administrasjonsblokka og Vestblokka består av 67 boliger hvor alle tre byggetrinn er utsolgt. Siste byggetrinn, Høyblokka, består av 60 boliger hvor det er solgt 25 prosent ved salgsstart, og arbeidene er allerede i gang.

Consto Eide AS er valgt entreprenør for Høyblokka, med en kontraktsum på 210 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

– Det er lagt opp til en ferdigstillelse av prosjektet med innflytting fjerde kvartal 2024, heter det i en pressemelding.

Prosjektet gjennomføres av Sandakerveien 56 AS som er eid av Orkla Eiendom og Macama. Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering og Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet i egne avtaler.