Fra venstre: Marius Frantzen, prosjektleder i Sortland kommune, Johnny D. Johansen, prosjektleder i Sortland kommune, Brynjulv Øverby, enhetsleder for prosjekt og utvikling i Sortland kommune, Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord AS, Ronny Bøckmann, prosjektsjef i Consto Nord AS og Erlend Danielsen, daglig leder i Consto Nord AS. Foto: Consto
Fra venstre: Marius Frantzen, prosjektleder i Sortland kommune, Johnny D. Johansen, prosjektleder i Sortland kommune, Brynjulv Øverby, enhetsleder for prosjekt og utvikling i Sortland kommune, Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord AS, Ronny Bøckmann, prosjektsjef i Consto Nord AS og Erlend Danielsen, daglig leder i Consto Nord AS. Foto: Consto

Consto bygger nytt sykehjem i Sortland

Consto har inngått samspillsavtale med Sortland kommune om et nytt sykehjem sør for Sortland sentrum.

Prosjektet skal gjennomføres som en samspillentreprise og er delt i to faser; en prosjektutviklingsfase (fase 1) og en for gjennomføring (fase 2). I september i år startet fase 1 der partene sammen skal komme frem til et forprosjekt med omforent omfang, løsninger og kvaliteter innenfor målpris, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Bygget vil bli planlagt ut fra et bærekraftig perspektiv, og man vil søke effektive og rasjonelle energiløsninger. Det nye sykehjemmet vil ha et samlet bruttoareal på 7.000 kvadratmeter i første byggetrinn.

Det første byggetrinnet inneholder 32 sengeplasser, dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i hovedetasjen, og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen. Samspillsfasen vil pågå fram til april 2023. Planlagt byggestart er satt til mai 2023, med ferdigstillelse våren 2025.

– Vi er veldig glade for å vinne denne samspillskonkurransen, og vi takker Sortland kommune for den tilliten de har gitt oss. Vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen med byggherren, sier Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord i meldingen.