Consto har skrevet kontrakt med Tromsø Havn KF om bygging av Kai 24 med tilhørende Ro-ro rampe i Breivika i Tromsø.
Consto har skrevet kontrakt med Tromsø Havn KF om bygging av Kai 24 med tilhørende Ro-ro rampe i Breivika i Tromsø.Illustrasjon: Tromsø Havn KF.

Consto bygger kai i Tromsø

Consto har skrevet kontrakt med Tromsø Havn KF om bygging av Kai 24 med tilhørende Ro-ro rampe i Breivika i Tromsø.

Det er Consto Anlegg Nord AS som har fått prosjektet hvor det skal etableres ny kai på cirka 85 meter, med tilhørende roro-anlegg på 42 meter mellom to eksisterende kaier, opplyser Consto i en pressemelding.

Kontraktssummen er på cirka 75 millioner kroner, og kaia er planlagt ferdigstilt i januar 2023.

– Vi er svært glade for å ha vunnet frem med vårt tilbud og ser frem til et godt samarbeid med Tromsø Havn KF, som er en ny kunde for oss, sier daglig leder Fredrik Okkenhaug i Consto Anlegg Nord.

– Passer godt

Kaia er planlagt med vanndybde på elleve meter ved kaifronten, tilsvarende de nærliggende kaiene. Kaia skal benyttes av alle typer skip som trafikkerer langs kysten i dag, fra små fiskefartøy til større oversjøiske frakteskip, noe cruiseskipstrafikk, samt spesielt roro-skip, opplyser Consto.

– Prosjektet passer godt inn i vår portefølje, og er i tråd med våre strategiplaner, hvor vi blant annet skal utvide vår kapasitet på betongarbeider i egenregi.

Konstruksjonen etableres som pelekai med dragere/dekkekonstruksjon i betong. Kaifronten utstyres med pullere, kaifrontlist, fendring og leidere. Kaia etableres med trekkerør for framtidig landstrømsanlegg, samt utstyres med rørføring og skap i kaifront for drikkevann. Det etableres videre belysning av kaiarealet, skriver Consto.

– Vi har satt på et kompetent team, og vi ser frem til å komme i gang, kommenterer Okkenhaug.

Lokal forankring

Ifølge meldingen fra Consto er havnedirektør Jørn-Even Hanssen fornøyd med at Consto Anlegg Nord vant frem fram i konkurransen. Den lokale forankringen til firmaet og at produksjonen i stor grad vil foregå lokalt, vil gjøre at verdiskapingen tilfaller det lokale næringslivet, noe som Tromsø Havn setter høyt, ifølge Consto.

– Tromsø Havn skal bidra til å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø. Dette prosjektet, som Tromsø Havn har jobbet med i nesten to år, er et viktig element for å utvikle et fremtidsrettet og effektivt Breivika havneområde. Det er derfor svært gledelig at prosjektet nå kommer til utførelse. Vi ser fram til prosessen og det ferdige resultatet, som vil være et klart bidrag til å styrke sjøtransporten, sier Hanssen.