Terje Krommen, Nordland fylkeskommune og Andreas Andenæs, Christie & Opsahl AS. Foto: NFK
Terje Krommen, Nordland fylkeskommune og Andreas Andenæs, Christie & Opsahl AS. Foto: NFK

Christie & Opsahl bygger fergeleie i Nordland

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Christie & Opsahl AS om bygging av fergeleie på Tonnes i Lurøy kommune i Nordland.

Kontraktssummen er på 93.058.085,80 kroner uten merverdiavgift, skriver byggherre Nordlanf fylkeskommune i en pressemelding.

Med fergeleie på Tonnes vil det bli kortere reisetid for reisende med bil og nye reisemuligheter mellom Rødøy/Lurøy og Mo i Rana.

– Prosjektet består av ferjekai, inntil 30 oppstillingsplasser, parkering, servicebygg, bussholdeplass og fortau. Det legges også infrastruktur for elektrifisering av sambandet, hvis dette skulle bli aktuelt, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune i meldingen.

Etablering av et fergeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskartet fylkeskommunen vedtok i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket. Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse.

– Vi takker for oppdraget og gleder oss til å komme i gang. Vi rigger oss til og starter i løpet av juni måned, og så blir det full aktivitet etter fellesferien, sier daglig leder Andreas Andenæs i Christie & Opsahl AS i samme melding.

Nordland fylkeskommune opplyser at prosjektet har en byggetid på to år.