SIKRING. Slottet og andre kongelige eiendommer sikres med fysiske tiltak for å hindre at uvedkommende kjøretøy tar seg inn. I Slottsbakken installeres dynamiske pullerter, mens sikringen rundt Slottparken består av porter, pullerter, gjerder og murer. Bildet er tatt tidlig i mai. Foto: Svanhild Blakstad

SIKRING. Slottet og andre kongelige eiendommer sikres med fysiske tiltak for å hindre at uvedkommende kjøretøy tar seg inn. I Slottsbakken installeres dynamiske pullerter, mens sikringen rundt Slottparken består av porter, pullerter, gjerder og murer. Bildet er tatt tidlig i mai. Foto: Svanhild Blakstad

Sikrer kongelige eiendommer for 725 millioner

I løpet av året skal områdesikringen rundt Slottet og andre kongelige eiendommer ferdigstilles.