Illustrasjonsfoto

Celsa skal bruke hydrogen i produksjon av armeringsstål

Statkraft, CELSA og Mo industripark har inngått en intensjonsavtale om å etablere en verdikjede for hydrogen til industriell bruk.

Målet er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål, skriver de i en felles pressemelding.

Statkraft, CELSA og Mo industripark AS skal samarbeide om å etablere «Hydrogen Hub Mo», et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. Prosjektet handler om å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen.

- Statkraft mener at bruk av hydrogen er nødvendig for å redusere utslippene fra tungtransport og industri. Reduserte teknologikostnader vil bidra til at dette lar seg gjøre.. Utfordringen i det grønne skiftet er å ta fornybar kraft i bruk for å erstatte fossil energikilder. Dette samarbeidet passer godt inn i vår strategi om å ta en rolle i å utvikle verdikjeder for grønt hydrogen og dermed erstatte fossile energikilder sier konserndirektør i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal i pressemeldingen.

- CELSA har satset på en bærekraftig produksjon. Vi er svært opptatt av at samfunnets behov for kvalitetsstål i dag, skal produseres uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. I tråd med dette har vi laget vårt veikart for en bærekraftig utvikling. Et av våre mål er å redusere vårt CO2 utslipp med 50% frem til 2030 og i 2050 de-karbonisere vår stålproduksjon. Hydrogen er et av de viktigste tiltakene for å de-karbonisere stålindustrien. I denne forbindelsen vil CELSA være en pioner innen bruken av hydrogen i produksjonen av armeringsstål både i Norden og Europa, sier Carles Rovira, CEO CELSA Nordic.

- Mo Industripark AS har ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse med fokus på energigjenvinning og sirkulær økonomi. Hydrogen vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp i prosessindustrien og transportsektor. Det jobbes også med CO2 fangst hvor noe CO2 kan brukes til å produsere nye, grønne produkter. En slik prosess krever store mengder hydrogen, føyer administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen til.

Samarbeidet omfatter også felles innsats for utviklingsprosjekter som kan skape etterspørsel etter hydrogen til andre industrielle prosesser og som drivstoff. Målsettingen er å utvide hydrogenproduksjonen etter hvert som nye anvendelser kommer til og markedet øker.

Målsettingen er å få på plass en produksjonslinje innen utgangen av 2022.