– Vi deler ut Ingeborg-prisen til en av Norges største tekniske totalleverandører, fordi de viser vei for hvilke holdninger som hører hjemme i bygg-og anleggsbransjen – og fremmer at yrkene like godt kan utføres av kvinner som av menn, sier Eli Heyerdahl Eide, grunnlegger og styreleder i Ingeborg-nettverket. Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge mottok prisen under VVS-dagene på Lillestrøm i forrige uke.

– Vi deler ut Ingeborg-prisen til en av Norges største tekniske totalleverandører, fordi de viser vei for hvilke holdninger som hører hjemme i bygg-og anleggsbransjen – og fremmer at yrkene like godt kan utføres av kvinner som av menn, sier Eli Heyerdahl Eide, grunnlegger og styreleder i Ingeborg-nettverket. Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge mottok prisen under VVS-dagene på Lillestrøm i forrige uke.

Caverion Norge vant årets Ingeborgpris

Caverion Norge er vinner av Ingeborgprisen 2022 for sitt arbeid med å fremme mangfold og gjøre rørbransjen mer attraktiv for kvinner.