Per Brevik

Byggutengrenser styrker arbeidet med bærekraftige bygg og anlegg

- I 2017 skal Byggutengrenser øke ressursbruken for å fremme løsninger som viser hvordan mur og betong kan brukes for å oppnå god arkitektur med miljøvennlige, lønnsomme og robuste bygg og anlegg. 

 – Vi ser at disse totalløsninger er lite synlige for beslutningstakere og vi vil øke ressursbruken for å nå ut med gode eksempler og forbildeprosjekter, sier styreleder Per Brevik i Byggutengrenser.

Byggutengrenser vil som tidligere har to personer direkte engasjert i arbeidet. Kirsti Skogseth ivaretar informasjon og prosjektledelse, mens Jan Eldegard Hjelle har ansvaret for daglig ledelse og samarbeidet med de øvrige bransjekollegaene.

Fra nyttår vil Jan Eldegard Hjelle også overta som daglig leder i FABEKO (Norsk Fabrikkbetongforening). Sammen med dagens ansatte i FABEKO, Hallvard Magerøy og Tommy Cielicki, vil Jan utgjøre teamet som jobber for å fremme bruken av betong på det norske markedet.

Fra starten vil Jan Eldegard Hjelle gå inn i en 50 prosent stilling i FABEKO mens de resterende 50 prosent vil bli knyttet til hans nåværende stilling som daglig leder av Byggutengrenser.

Som nå vil Skogseth i 2017 være engasjert i 100 prosent prosent stilling for Byggutengrenser mens Eldegard Hjelle er engasjert i halv stilling som nå.

– Utover arbeidet i Byggutengrenser, har Jan i 2016 benyttet rundt halvparten av sin tid til oppdrag for andre herunder miljøstandardisering og arbeid med BREEAM samt arbeidet med utvikling av «Fisk i betong-konseptet». Disse timeressursene vil i 2017 bli overført til arbeid i FABEKO, sier Brevik.

– For å øke effekten av arbeidet vil oppgavene gjøres i enda tettere samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene og foreningene, legger Brevik til. Noen eksempler er samarbeid med:

* Norsk murforum som er under etablering og som skal arbeide med mur-spesifikke oppgaver
* FABEKO om oppgaver som gjelder ferdigbetong spesielt
* Norsk Betongforening rundt miljøtemaer, prisen Betongtavlen og utdanning av arkitekter.
* Belegningssteinbransjens med oppgaver samlet i arbeidsgruppen Norsk Belegningsstein.
* Betongelementbransjen med arbeid knyttet til bærekraft
* Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)
* Enkeltbedrifter og organisasjoner som er engasjert i arkitektutdanningen og
BETONGstudio.

– Det er også under etablering et nytt bransjeprogram kalt BETONGløftet som det er naturlig for Byggutengrenser å ha et samarbeid med de neste årene, påpeker Brevik.