Foto: American Express Meetings & Events / Got VisionFoto: American Express Meetings & Events / Got VisionFoto: American Express Meetings & Events / Got VisionFoto: American Express Meetings & Events / Got Vision

Byggtorget og Byggeriet tenkte nye tanker på årsmøtet

Da Byggtorget og Byggeriet arrangerte sin årskonferanse forleden var fokuset på omskiftelige tider på mange plan.

Tenk var satt som tema og en av de som virkelig satte fart i tankene hos medlemmene og leverandørene som var til stede var Petter Uteligger, som fortalte sin historie om sine 52 dager på gata i Oslo.

Av mer nærliggende tema for deltakerne var både digitalisering og bærekraft med fokus på hva hver og en av oss kan bidra med på dette området. Det var bred enighet om at næringsaktørene i byggebransjen faktisk kan gjøre en forskjell i bærekraftsarbeidet i et klimaperspektiv, skriver de i en pressemelding.

Det var også prisutdelinger på konferansen. Byggtorget Mathisen & Mathisen i Narvik ble årets medlem. I Byggeriet var det Byggeriet Johs E. Øvsthus på Voss som gikk av med seieren.

Også leverandørene ble satt pris på under konferansen. Mataki vant årets leverandør for tredje året på rad, mens Moelven vant prisen for årets stand.

– Alt i alt var dette en meget vellykket konferanse sier en fornøyd kjededirektør Per Ivar Harila. Vi har dyktige leverandører som ga gode opplevelser og ny kunnskap til våre engasjerte medlemsrepresentanter. I den faglige delen hadde vi noen overordnete tema, som viser retning i et langsiktig perspektiv. Vi kommer dog aldri utenom at det aller viktigste er det som hver dag skjer i det enkelte byggevarehus. Dette var derfor også denne gangen sterkest vektlagt under konferansen, sier Harila.